Skandinaviska kreditaktiebolaget

Så synnerligen många praktiska resultat hade icke 1860-talets skandinavism med dess hänförelse för ett gemensamt uppträdande af nordens folk. hade den dock och det ett, hvaröfver den skulle kunna vara stolt. Redan i ofvan anförda titel ligger en antydan om den basis, hvarpå man ursprungligen Läs mer …

Aug. Leffler & Son – rederierna

August Leffler & Son var en skeppsmäklar- och skeppsklarerarfirma i Göteborg, grundad 1798 med namnet Leffler & Son, som i slutet av 1800-talet blev huvudredare för ett antal mindre rederier. Innan dess var företaget också en mindre segelfartygsredare. Firman grundades av Håkan Leffler och vid hans Läs mer …

Ångfartygs AB Thule

Startades 1870 av August Leffler med Oscar Brusewitz och Adolf Magnus i styrelsen för företaget förutom Leffler själv. Förutom dessa fyra fanns också Olof Melin och Adolf Florell bland grundarna. Aktiekapitalet var vid starten 340 000 rdr fördelat i aktier om 500 rdr.  6 aktieägare ägde 10 aktier, 5 Läs mer …

Skeppsredare

VID DEN ÄLDSTA SKEPPSBRON, däri inbegripet Packhusplatsen, är den stora rederirörelsen koncentrerad. Där ha vi de väldiga rederikontoren, några av skeppsmäklarna, ångbåtskommissionärerna och skeppsfournerarna. Någon skeppsbroadel i samma stil som Stockholms är icke bofast här, emedan köpmanskontoren i allmänhet äro belägna inne i staden, men Göteborgs Läs mer …

Olivedal

Olivedal var en herrgård om låg på mark som arrenderades från Älvsborgs Kungsladugård. Huvudbyggnaden låg där kvarteret Rosengatan-Vegagatan-Olivedalsgatan och Alvhemsgatan idag ligger. Marken för Olivedal tillhörde fram till slutet av 1700-talet Älvsborgs Kungsladugård, och kallades då Liljedal. Nyttjanderätten till gården Liljedal uppläts 1791 till vågmästare Bengt Sandberg, Läs mer …

Bäckska gården

Bäckska gården låg på södra sidan av Karl Johansgatan (på denna plats hette gatan tidigare Allmänna vägen) i kvarteret mellan Kustgatan och Slottskogsgatan. Huset var försett med en trädgård och låg snett emot gården Bellevue. Bredvid låg Kraefftska huset, Bergska huset och Lambergska huset. Låg Läs mer …

Bellevue (Majorna)

Bellevue var en egendom i närheten av Kustens varv på den nuvarande Karl Johansgatan (tidigare var denna del av gatan en del av Allmänna vägen). Låg på mark som arrenderades av Älvsborgs kungsladugård. Även kallat Höglundska gården eller Hörbergska gården. CRA Fredberg skrev mycket om Läs mer …

Liseberg

Det blivande landeriet Liseberg (12:74)  delades på 1600-talet in i lotter. Lotterna delades in i ”morgnar”. En morgon var precis så mycket jord som en man kunde plöja under en morgon. Förmögna herrar hyrde många morgnar. Cornelius Johan Canter hette en göteborgare, som odlade 87 Läs mer …