Kustens salteri och Kustens varv

Salteriet i sjön eller som det också kallades Salteriet Kusten anlades under 1760-talets början i den vik som på den tiden fanns mellan Klippan och Majnabbe som kallades Majbukten eller Majornebukten. Det är där som Stenas Tysklandsterminal finns idag.  Det var uppbyggt på långa bryggor Läs mer …

Fredberg om Varvet Kusten

MITT EMOT Bäckska huset finnes en av nedfartsvägarna till Varvet Kusten. Detta vidsträckta område, vilket nu äges av staden, hade tidigare sin huvudingång med portvaktsstuga och grindar ovanför Bellevue, men nu för tiden är densamma förlagd till Kustgatan, där också varvets gamla kontorsbyggnad är belägen. Kustens Läs mer …

Bäckska gården

Bäckska gården låg på södra sidan av Karl Johansgatan (på denna plats hette gatan tidigare Allmänna vägen) i kvarteret mellan Kustgatan och Slottskogsgatan. Huset var försett med en trädgård och låg snett emot gården Bellevue. Bredvid låg Kraefftska huset, Bergska huset och Lambergska huset. Låg Läs mer …

Bellevue (Majorna)

Bellevue var en egendom i närheten av Kustens varv på den nuvarande Karl Johansgatan (tidigare var denna del av gatan en del av Allmänna vägen). Låg på mark som arrenderades av Älvsborgs kungsladugård. Även kallat Höglundska gården eller Hörbergska gården. CRA Fredberg skrev mycket om Läs mer …