D. Carnegie & Co som sockertillverkare

Firman D. Carnegie & Co var från början ett järnhandelshus som grundades 1803 när David Mitchell, ägare av en handelsfirma där David Carnegie d.ä. och Jan Lamberg arbetade dog. Verksamheterna togs över av en ny firma bildad av de tidigare medarbetarna i Mitchells firma som fick namnet D. Carnegie & Läs mer …

Kustens salteri och Kustens varv

Salteriet i sjön eller som det också kallades Salteriet Kusten anlades under 1760-talets början i den vik som på den tiden fanns mellan Klippan och Majnabbe som kallades Majbukten eller Majornebukten. Det är där som Stenas Tysklandsterminal finns idag.  Det var uppbyggt på långa bryggor Läs mer …

Emil Ekman

Jakob Emil Ekman, född 5 februari 1815 i Göteborg, död i samma stad 21 februari 1900. Emil Ekman var son till läkaren Johan Jacob Ekman (1771–1814) och hans hustru Sara Minten (1790–1842). Han var bror till konsul Oscar Ekman (1812–1907). Emil Ekman gifte sig 11 oktober 1851 med friherrinnan Sophie Ulrica Johanna Kurck, Läs mer …

D. Carnegie & Co som bryggeri

Firman D. Carnegie & Co var från början ett järnhandelshus som grundades 1803 när David Mitchell, ägare av en handelsfirma där David Carnegie d.ä. och Jan Lamberg arbetade dog. Verksamheterna togs över av en ny firma bildad av de tidigare medarbetarna i Mitchells firma som Läs mer …

Sjöförsäkrings AB Gauthiod

Sjöförsäkrings AB Gauthiod var ett försäkringsbolag som bildades 1863 i Göteborg. Stiftarna av Sjöförsäkrings AB Gauthiod var bland andra Oscar Ekman, Emil Ekman, Henning Frisell, August Röhss och August Leffler. Huvudkontor etablerades inledningsvis i konsul Oscar Ekmans hus, varifrån företaget efter ett år flyttade till Norra Läs mer …

Sjöförsäkringsaktiebolaget Gauthiod

Äldst bland alla systematiserade försäkringsarter är sjöförsäkringen. Detta gäller icke blott utlandet, utan äfven vårt land, där den blef föremål för lagstiftningsåtgärder redan genom 1667 års sjölag, som innehåller en särskild försäkringsbalk. I Stockholm stiftades redan år 1739 ett sjöassurance-kompani och år 1826 ett sjöförsäkringsbolag; Läs mer …

Gubbero

Gubbero låg i Örgryte socken och var tillsammans med Ranängarna till en början betesmark för de omkringliggande Örgrytegårdarna. År 1751 arrenderade Kärralunds del av Ranängen ut till Magnus Lagerström, direktör i Svenska Ostindiska Kompaniet. som även arrenderade Kålltorp Övergården och Stora Torps andelar. På så sätt skapade Läs mer …

Lazarus om Emil Ekman

Jakob Emil Ekman föddes i Göteborg år 1815 och tillhörde en borgerlig värmlandssläkt, hvars anor i tiden gå tillbaka ända till Gustaf Vasas dagar. Hans farfader var köpman i Göteborg och dog därstädes år 1807 samt efterlämnade en liten förmögenhet, hvilken upptecknades med behållning af Läs mer …