En guide till Göteborgs stadsdelar – Olskroken och Bagaregården

1474 fick Nya Lödöse stad hela byn Härlanda som gåva. I byn fanns också en medletid kyrka som revs ner 1528 för att användas till byggmaterial i Nya Lödöse. När Göteborg byggdes och Nya Lödöse upplöstes som stad övergick Härlanda by till Göteborgs stad. Härlanda Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Gårda

I likhet med Krokslätt och andra delar av Örgryte socken (Örgryte landskommun från 1862) inkorporerades Gårda i Göteborg stad 1923. Innan dess var det det först åkrar och marker tillhörande de många storgårdarna och herrgårdarna i socknen, Örgryte Stom (senare Jakobsdal), Böö, Stora Gårda (ofta bara Läs mer …

J.A.Gradmans tobaksfabrik

Kofferdikaptenen Johan Andersson Gradman (1772-1826) inköpte egendomen Gubbero i Göteborgs utkant 1807.  Han hade bland annat genomfört några resor till Ostindien på Ostindiska Kompaniets skepp, dock inte som kapten. 1814 anhöll han om att få starta tobaksspinneri och snusfabrik på egendomen men fick avslag med Läs mer …

Yxmorden i Göteborg år 2001

Roger Karlsson och Lars Hansson drev enligt uppgifter i media en restaurang i Halmstad ihop (Harleys). Den startades 1995 men gick dock inte så bra, fick ekonomiska problem och gick i konkurs. Lars Hansson var också delägare i Harleys i Göteborg fram till 1999 då han Läs mer …

Gubbero

Gubbero låg i Örgryte socken och var tillsammans med Ranängarna till en början betesmark för de omkringliggande Örgrytegårdarna. År 1751 arrenderade Kärralunds del av Ranängen ut till Magnus Lagerström, direktör i Svenska Ostindiska Kompaniet. som även arrenderade Kålltorp Övergården och Stora Torps andelar. På så sätt skapade Läs mer …

Lazarus om Emil Ekman

Jakob Emil Ekman föddes i Göteborg år 1815 och tillhörde en borgerlig värmlandssläkt, hvars anor i tiden gå tillbaka ända till Gustaf Vasas dagar. Hans farfader var köpman i Göteborg och dog därstädes år 1807 samt efterlämnade en liten förmögenhet, hvilken upptecknades med behållning af Läs mer …

Bratt – från Mariestad till handelseliten i Göteborg

Lars Bratt (1649-1697) föddes i Mariestad och flyttade till Göteborg. Han var gift med Christina Matzen (-1692), dotter till handelsmannen David Matzen d.ä. Vid hennes död gifte Lars Bratt om sig med Christina Schröder vars bror Johan Schröder var gift med en annan dotter till David Matzen d.ä., Clara Läs mer …