Bagaregården (stadsdelen)

Bagaregården är en stadsdel som består av det egentliga Bagaregården, Strömmensberg, Kristinedal och delar av Härlanda medan andra delar av Härlanda numera ligger i stadsdelen Kålltorp även om det tillhörde Göteborg från början vilket det egentliga Kålltorp inte gjorde. Området tillhörde ursprungligen Härlanda by. 1474 Läs mer …

Vidkärrs trädgårdsstad

Föreningen Vidkärrs trädgårdsstad u.p.a. grundades år 1921 av tjänstemän och arbetare på SKF som var intresserade av att bygga egnahem inte alltför långt från arbetsplatsen: Föreningen Vidkärrs trädgårdsstad u.p.a. igångsätter i dagarna ett egnahemsföretag som kan antagas bli föremål för mer än vanligt intresse. Föreningen Läs mer …

Härlanda bostadskoloni

1919 byggdes nödbostäder, Härlanda Bostadskoloni, mellan Härlanda fängelse och Härlanda landeri. Tretton sinsemellan något olika envånings bostadspaviljonger med tillhörande förrådshus, tvättstugor, sophus och dasslängor uppfördes. Varje lägenhet bestod av ett rum och kök. Sammanlagt rörde det sig om 64 lägenheter.

Nya Lödöse

Nya Lödöse grundades den 17 augusti 1473 då staden fick sina stadsprivilegier, och successivt överflyttade Gamla Lödöse till området vid Säveåns utlopp i Göta älv (nuvarande Gamlestaden) för att undgå den norska kontrollen och beskattningen vid Bohus fästning. staden anlades på mark som tillhörde Kvibergs Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Olskroken och Bagaregården

1474 fick Nya Lödöse stad hela byn Härlanda som gåva. I byn fanns också en medletid kyrka som revs ner 1528 för att användas till byggmaterial i Nya Lödöse. När Göteborg byggdes och Nya Lödöse upplöstes som stad övergick Härlanda by till Göteborgs stad. Härlanda Läs mer …