Kålltorp Nedergården

Namnet Kålltorp hittas första gången i en handling från Sävedalens ting, den 22 juni 1416, och skrevs då Kolletorp, senare Koltörp, Kortorp, Kårtorp, Kåltorp med flera stavningar. Ursprunget kan härledas till de två gårdar, Nedergården och Övergården, som låg i trakterna av nuvarande Virginsgatan och Läs mer …

Virginsgatan 13 är Kålltorp Övergården

Flertalet som ägnat lite tid och möda åt att studera Kålltorps historia har kunnat konstatera att Kålltorp Övergårdens huvudbyggnad ännu står kvar och har adressen Virginsgatan 13. Gatan fick 1929 namnet efter släkten Virgin som under 1800-talet var bosatt på gården. … Läs mer på Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Kålltorp

Byn Kålltorp som bestod av två egendomar, Nedergården och Övergården men från mitten av 1700-talet var de två gårdarna i allmänhet förenade under samma ägare. 1904 inköpte Göteborg stad hela Kålltorps gård för att bygga Renströmska sanatoriet på de nordöstra delarna av dess mark. 1909 Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Gårda

I likhet med Krokslätt och andra delar av Örgryte socken (Örgryte landskommun från 1862) inkorporerades Gårda i Göteborg stad 1923. Innan dess var det det först åkrar och marker tillhörande de många storgårdarna och herrgårdarna i socknen, Örgryte Stom (senare Jakobsdal), Böö, Stora Gårda (ofta bara Läs mer …

Kålltorp Övergården

Namnet Kålltorp hittas första gången i en handling från Sävedalens ting, den 22 juni 1416, och skrevs då Kolletorp, senare Koltörp, Kortorp, Kårtorp, Kåltorp med flera stavningar. Ursprunget kan härledas till de två gårdar, Nedergården och Övergården som låg i trakterna av nuvarande Virginsgatan och Läs mer …