Göteborgs stadsdelar och kvarter få nya namn

Magistraten har i dagarna godkänt ett förslag, som säkert blir av allra största intresse för var och en som bygger och bor i Göteborg. Det är icke fråga om något mer eller mindre än att döpa om staden eller åtminstone vissa delar därav. D.v.s. Göteborg förblir fortfarande Göteborg Läs mer …

Stor byggnadsverksamhet inom och utanför staden

Handelstidningen har förhört sig på olika håll om utsträckningen av den byggnadsverksamhet, som bedrives eller kommer att under den närmaste tiden upptagas i Göteborg med närmaste omnejd. Det har därvid visat sig, att det stor livaktighet råder på området. Läs mer …

Landalaskolan

Landalaskolan, är en skolbyggnad vid Molinsgatan 23 i Göteborg i kvarteret Platanen i Vasastaden. Den nuvarande Landalaskolan ligger på en helt annan plats. Skolan invigdes den 18 juni 1892 efter att ha byggts efter ritningar utformade av arkitekt Adrian C. Peterson. Huvudbyggnaden är i 4 Läs mer …

Kvartet Guldregnet och kvarteret Pilträdet

Kvarteret Guldregnet, Landalagatan-Landalatorget-Svarvaregatan-Karl Gustavsgatan-Hantverkaregatan, låg i Vasastaden i den västra delen av det som en gång kallades Brantdala efter landeriet som låg i området. Det var ett litet kvarter i utkanten av Göteborg precis på gränsen till Landala. Delar av kvarteret kan faktiskt ursprungligen ha Läs mer …

Kvarteret Aspen

Kvarteret Aspen, Karl Gustavsgatan-Engelbrektsgatan-Erik Dahlbergsgatan-Föreningsgatan, ligger i den västra delen av den del av Vasastaden som för länge sen kallades Brantdala efter landeriet Brantdala i området. Det landeri som kallades Västra Brantdala och som utvecklades till ett värdshus låg i detta kvarter. De som innehade Läs mer …

Kvarteret Rönnen

Kvarteret Rönnen, Aschebergsgatan-Vasa Kyrkogata-Molinsgatan-Kapellgatan är ett kvarter i den del av Vasastaden som förr i tiden kallats Brantdala. Kvarteret började bebyggas år 1910 i likhet med kvarteren Hasseln, Poppeln och Syrenen väster om Aschebergsgatan. Innan dess låg landeriet Leontinedal på platsen, närmare bestämt ungefär där Läs mer …

Kvarteret Poppeln och kvarteret Syrenen

Kvarteret Poppeln, Erik Dahlbergsgatan-Föreningsgatan-Aschebergsgatan-Erik Dahlbergs Trappor och kvarteret Syrenen, Erik Dahlbergsgatan-Erik Dahlbergs Trappor-Aschebergsgatan-Kapellgatan-Kapellplatsen, ligger i den del av Vasastaden som förr ibland kallades Brantdala Läs mer …

Kvarteret Hasseln

Kvarteret Hasseln Erik Dahlbergsgatan-Engelbrektsgatan-Aschebergsgatan-Föreningsgatan ligger i den del av Vasastaden som förr i tiden kallades Brantdala. På platsen låg landeriet Brantdala (östra Brantdala) fram till 1890-talet. Aschebergsgatan drogs fram söder om Engelbrektsgatan först år 1910 och ungefär samtidigt bestämdes stadsplanen för området söderut mot Landala Läs mer …

Kvarteret Häggen

Kvarteret Häggen, Erik Dahlbergsgatan-Vasagatan-Aschebergsgatan-Engelbrektsgatan, i Vasastaden var ett kvarter som i stor utsträckning kom att bebyggas av småbyggmästare. 1886 köpte byggmästarna Johan Peter Andersson Rydgren, Hans A. Kilander, Johan August Frise och August Westerlind samtliga kvarterets sex mellantomter mot Erik Dahlbergsgatan efter att gatan breddats. Läs mer …

Kvarteret Sälgen

Kvarteret Sälgen, Karl Gustavsgatan-Vasagatan-Erik Dahlbergsgatan-Engelbrektsgatan, i Vasastaden är ett kvarter som i princip enbart är bebyggt med Schillerska gymnasiets (ursprungligen Göteborgs Högre Realläroverk) byggnad. Byggnaden ligger i den södra delen av kvarteret. Huvuddelen av området mellan skolbyggnaden och Vasagatan används idag till parkering.