Göteborgs stadsdelar och kvarter få nya namn

Magistraten har i dagarna godkänt ett förslag, som säkert blir av allra största intresse för var och en som bygger och bor i Göteborg. Det är icke fråga om något mer eller mindre än att döpa om staden eller åtminstone vissa delar därav. D.v.s. Göteborg förblir fortfarande Göteborg Läs mer …

Rambergskvarteret

På södra sidan av Ramberget nedanför stupet växte det redan i slutet på 1800-talet upp en kåkstadsbebyggelse på vad om verkar ha varit arrenderad mark. Kvarteret fick namnet Arrendetorp efter att det blivit en del av Göteborg. Detta skedde framförallt på Andersgårdens mark så vi Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Kville och Brämaregården

När det gäller stadsdelarna Kvillestaden, Brämaregården, Kvillebäcken, Långängen och Rambergsstaden är förvirringen om var de ligger och vad som är vad ungefär lika stor som med Masthugget, Stigberget, Olivedal, Kommendantsängen, Nordostpassagen, Vegastan, Kråkestan och Linnéstaden. Är de stadsdelar eller inte och var går gränserna? De Läs mer …