Stillestorp

Stillestorp var en gård i Lundby socken som i praktiken var en del av Lundby by med sina ägor utspridda i bitar från nuvarande Biskopsgården till Tolered i norr och Kvillestaden i öster. Gårdsbyggnaden låg dock inte i byn utan vid nuvarande Hallegatan invid Ramberget. Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Kville och Brämaregården

När det gäller stadsdelarna Kvillestaden, Brämaregården, Kvillebäcken, Långängen och Rambergsstaden är förvirringen om var de ligger och vad som är vad ungefär lika stor som med Masthugget, Stigberget, Olivedal, Kommendantsängen, Nordostpassagen, Vegastan, Kråkestan och Linnéstaden. Är de stadsdelar eller inte och var går gränserna? De Läs mer …