Stampen

Stampen är idag området mellan järnvägen i norr, Drottningtorget i väster, Fattighusån i söder och Mölndalsån i öster. Området tillhörde ursprungligen de så kallade donationsjordarna och var en del av Göteborgs stad redan från början. På den tiden kallades området för Åkareheden på grund av att Läs mer …

Områden med landshövdingehus i Göteborg

Det har funnits landshövdingehus i betydligt fler stadsdelar i Göteborg än vad de flesta tror. I de flesta finns det dessutom landshövdingehus kvar. Undantagen är helt rivna stadsdelar som Getebergsäng, Hisingstad, Hultmans holme och det egentliga Olskroken (den bortre delen som finns kvar kallar jag Läs mer …

Kvarteret Ullevi

Kvarteret Ullevi är området mellan gatorna Skånegatan-Ullevigatan-Mölndalsån-Levgrensvägen. Idag finns där bara en byggnad, Nya Ullevi. Urpsrungligen var området en del av Tegelbruksängen och där fanns en lertäkt för stadens och tegelbrukets räkning. Tegelbruket som anlades på 1600-talet på arrenderad mark som tillhörde Göteborgs stad låg Läs mer …

Gamla Ullevi

Idrottsplatsen på Tegelbruksängen, i de kvarter som idag också innehåller Rättscentrum Göteborg, stod färdig den 28 juni 1896. Den byggdes av Göteborgs Velocipedklubb för 28 000 kronor. Läktaren rymde 600 personer, och cykelbanan hade en dosering på en meter. Vintertid pumpades vatten från Fattighusån upp till idrottsplatsen, Skridskoklubben Norden fick därigenom banor Läs mer …