Gamla Ullevi

Idrottsplatsen på Tegelbruksängen, i de kvarter som idag också innehåller Rättscentrum Göteborg, stod färdig den 28 juni 1896. Den byggdes av Göteborgs Velocipedklubb för 28 000 kronor. Läktaren rymde 600 personer, och cykelbanan hade en dosering på en meter. Vintertid pumpades vatten från Fattighusån upp till idrottsplatsen, Skridskoklubben Norden fick därigenom banor Läs mer …

Polishusområdet och Gamla Ullevi

Polishusområdet är området mellan Gamla Ullevi och Skånegatan. Formellt omfattar det 3 kvarter, Polishuset, Malakiten och Bärnstenen. Kvarteren Paviljongen och Gamla Ullevi omfattar tennispaviljongen och Gamla Ullevi. Området var från början en del av Tegelbrukets ägor, Tegelbruksängen. I slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet Läs mer …

Stora Katrinelund

Landeri i Göteborg. Den förste kände innehavaren var bryggaren och borgaren Michel Gerritsson, 1638-1654. I ett sammandrag av stadens räkenskaper för åren 1624—1636 uppräknas de olika landerierna, och under beteckningen ”unterschiedlich Landereyen” nämns bland andra det till storleken femte landeriet ”Ett stycke land vid Jan de Läs mer …