Upptäckter i det blivande Göteborg

Göteborgs omgivningar synas hava ingen ände, vilket matematiskt taget är alldeles naturligt och något som man skall akta sig för att grubbla över. Men med Göteborgs omgivningar menar jag det staden närliggande område, som vi så föga känna till. Detta okända område befinner sig sorgligt Läs mer …

Häftiga översvämningar i Mölndal och Almedal

Det ideliga regnandet nådde sin kulmen i går då formligt skyfall rådde större delen av dagen. Resultatet uteblev icke. Vattnet steg häftigt i diken och bäckar och särskilt Mölndalsån växte med oroväckande hastighet. Man telefonerade till hamnkontoret för att få dammarna vid Gårda och Drottningtorget öppnade Läs mer …

Där nytt och gammalt mötes i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn har många skönhetsvärden, som både urinvånaren och den hitresande främlingen förstå att uppskatta. Den något till åren komne saknar visserligen de stora segelfartygen, som förr i världen gåvo en särskild charm åt hamnbilden, men romantiken är inte slut därför att motorernas puttrande blir allt mer påträngande Läs mer …

Stor byggnadsverksamhet inom och utanför staden

Handelstidningen har förhört sig på olika håll om utsträckningen av den byggnadsverksamhet, som bedrives eller kommer att under den närmaste tiden upptagas i Göteborg med närmaste omnejd. Det har därvid visat sig, att det stor livaktighet råder på området. Läs mer …

Flytande sprithotell i Göteborgs hamn

Göteborgs Aftonblads i går offentliggjorda artikel om åtalet mot ett par bartenders ombord å den tyske passagerarångaren ’Hans Herbert’ för vad de låtit sig komma till last beträffande utskänkning av spritdrycker har givet oss anledning till en undersökning i vad mån denna sprittrafik existerar även på andra fartyg i hamnen. Läs mer …

Sovjets röda flagga för första gången i Göteborgs hamn

”I dag på morgonen anlände från Stettin ryska sovjetångaren ’Revoluzya’ av Petrograd för att i frihamnen lasta 250 ton papper på hemorten. Ångaren är ett f.d. norskt fartyg byggt i Stavanger 1909 och redan före kriget sålt till Ryssland. Det tillhör ryska statens Östersjöflotta och lastar c:a 600 ton Läs mer …