Upptäckter i det blivande Göteborg

Göteborgs omgivningar synas hava ingen ände, vilket matematiskt taget är alldeles naturligt och något som man skall akta sig för att grubbla över. Men med Göteborgs omgivningar menar jag det staden närliggande område, som vi så föga känna till. Detta okända område befinner sig sorgligt Läs mer …

Göta Luftvärnsregemente

Göteborgs luftvärnsdivision avskildes från Karlsborgs luftvärnsartilleriregemente och bildade den 1 oktober 1942 Göteborgs luftvärnskår (Lv 6). Förbandet förlades från den 1 oktober 1941 i en provisoriskt barackläger på Kvibergsvägen med stabsexpedition på Utbyvägen. Den 1 oktober 1944 påbörjades en inflyttning i ett nyuppfört kasernområde i Högsbo, Läs mer …

Sven Brolid

Sven Artur Brolid, född 26 december 1913 i Stockholm, död 5 april 1980 i Göteborg, var en svensk arkitekt som ritat många hus i Göteborg. Sven Brolids föräldrar var Arthur Johansson och Anna Lucia, född Lundgren. Fadern var överlärare på Tekniska skolan i Stockholm och Läs mer …