Göteborgshem

Den 13 juni 1935 beslutade stadsfullmäktige att drätselkammarens första avdelning skulle uppföra två bostadshus huvudsakligen innehållande lägenheter om ett rum och kokvrå eller ett rum och kök, avsedda att möjliggöra förbud för utdömda lägenheters fortsatta användande för bostadsändamål. De beslutade ersättningshusen blev färdiga hösten 1936. l Läs mer …

Göteborgs bostadsföretags daghem och barnträdgårdar

I samband med den byggnadsverksamheten för familjer med barn som byggde av Göteborgs Bostadsföretag Stiftelse uppfördes ett antal institutioner för barn i förskoleåldern, s. k. lekstugor. I det regelverk (den författning), som låg till grund för den av riksdagen år 1935 beslutade subventionerade byggnadsverksamheten för Läs mer …

Göteborgs Bostadsföretag

1936 bildades Göteborgs Bostadsföretag Stiftelse. Enligt de antagna stadgarna hade stiftelsen till ändamål att uppföra och förvalta bostadsfastigheter för barnrika familjer med små inkomster i överensstämmelse med bestämmelserna i kungl. kungörelsen den 4 september 1935 om lån och bidrag av statsmedel till främjande av bostadsförsörjningen Läs mer …

Stiftelsen Tjänarinnehemmet

Stiftelsen Tjänarinnehemmet grundades 1911 med syfte att vårda om orkeslösa, ogifta, ej obotligt sjuka trotjänarinnor (dvs. pigor, hembiträden etc), som med hemortsrätt i staden varit minst 10 år i följd i samma tjänst inom Göteborgs samhälle, för att bereda dem en fristad för deras återstående levnadsår. Läs mer …

Sprängkullen

Sprängkullen var ett musikställe och allaktivitetshus som drevs av Föreningen Ett hus i Centrum. Föreningen bildades som ett resultat av Hagahusockupationen och flyttade in i lokaler på femte våningen på Sprängkullsgatan 19 A i kvarteret Dragonen i Haga år 1974. Lokalen hade tidigare varit danspalatset Läs mer …

Bostads AB Nutiden

1917 bildades Bostads AB Nutiden med ett aktiekapital på 200 000 kr varav enskilda tecknade 168 800 kr och staden 31 200 kr  Ändamålet med bolagets verksamhet var att förvärva och uthyra fastigheter, huvudsakligen till mindre bemedlade familjer. Vinstutdelningen å bolagets aktier begränsades till 4,5 Läs mer …

Bostads AB Framtiden

Bostads AB Framtiden bildades 1915 med uppgift att förvärva och till mindre bemedlade familjer uthyra fastigheter. Av aktiekapitalet på 330 000 kronor tecknade Göteborgs stad 230 000 kr och privata intressen 100 000 kr. Vinstutdelningen på aktierna fick ej överstiga 4,5 % per år. Företaget uppförde Läs mer …

Kvarteret Dragonen

Kvarteret Dragonen, Husargatan-Haga Nygata-Sprängkullsgatan-Pilgatan, bebyggdes delvis redan på 1600-talet. Längs med Husargatan byggdes trähus på 1800-talet och därefter också landshövdingehus mot Husargatan, Haga Nygata, Sprängkullsgatan och Pilgatan. Med start år 1890 byggdes en stor bryggeribyggnad av AB Walhalls Bryggeri på Sprängkullsgatan 19 och 21. Verksamheten togs Läs mer …

Kvarteret Rödspottan

Kvarteret Rödspottan i Gamlestaden byggdes av Göteborgs stad i slutet av 20-talet i enlighet med HSBs bostadsideal vilket innebar en högre standard än stadens tidigare fattigvårdsbyggen. Kvarter har en karaktär som kan förknippas med en institution. Panelen är nerdragen över bottenvåningen, som liksom på alla landshövdingehus Läs mer …