Göteborgshem

Den 13 juni 1935 beslutade stadsfullmäktige att drätselkammarens första avdelning skulle uppföra två bostadshus huvudsakligen innehållande lägenheter om ett rum och kokvrå eller ett rum och kök, avsedda att möjliggöra förbud för utdömda lägenheters fortsatta användande för bostadsändamål. De beslutade ersättningshusen blev färdiga hösten 1936. l Läs mer …

Robert Dicksons stiftelse

Robert Dicksons Stiftelse är en aktiv och affärsdrivande stiftelse som äger och förvaltar över 1 000 bostadslägenheter i Göteborgs stad. Stiftelsen grundades redan år 1856 och är en Sveriges äldsta bostadsstiftelser. Robert Dicksons stiftelse äger och förvaltar hus byggda från 1861 och framåt. Fastigheterna finns i Haga, Läs mer …