Stor byggnadsverksamhet inom och utanför staden

Handelstidningen har förhört sig på olika håll om utsträckningen av den byggnadsverksamhet, som bedrives eller kommer att under den närmaste tiden upptagas i Göteborg med närmaste omnejd. Det har därvid visat sig, att det stor livaktighet råder på området. Läs mer …

Tobaksplantagerna i Göteborg

1723 förordade kommerskollegium för första gången tobaksodling. 1727 och 1728 genomfördes försök med tobaksodling i Göteborg men med mindre lyckat resultat. 1732 lät dock Jonas Alströmer ta en nederländsk tobaksodlare till Göteborg för att undervisa göteborgska affärsmän och tobaksfabrikanter. Detta resulterade i att en tobaksodling Läs mer …

Göteborgs universitets huvudbyggnad

Huvudbyggnaden för Göteborgs universitet ligger i Vasaparken i stadsdelen Lorensberg. Byggnaden invigdes 18–19 september 1907. Byggnaden är statligt byggnadsminne sedan 18 mars 1993. Den 10 november 1887 beslutade stadsfullmäktige, med 35 röster för och 15 röster emot, att inrätta en högskola i Göteborg enligt villkoren i donationsbrevet från köpmannen David Carnegie (död 1890). Pådrivande i arbetet var sedan Läs mer …

Kvarteret Svaneholm

Kvarteret Svaneholm, Lorensbergsgatan-Vasagatan-Södra vägen-Kristinelundsgatan i stadsdelen Lorensberg, med två genomgående mittfastigheter som sträckte sig från Lorensbergsgatan till Södra vägen och fyra hörnfastigheter bebyggdes i samma veva som kvarteret Örup Läs mer …

Kvarteret Borgeby

Kvarteret Borgeby, Teatergatan-Vasagatan-Kungsportsavenyn-Kristinelundsgatan, fick sitt första hus år 1880. Det var handlande Otto Bloms hus som byggdes av byggmästaren Anders Malmsten på Kungsportsavenyen 21 med ett lägre hus mot Teatergatan. Läs mer …