Göteborgs stadsdelar och kvarter få nya namn

Magistraten har i dagarna godkänt ett förslag, som säkert blir av allra största intresse för var och en som bygger och bor i Göteborg. Det är icke fråga om något mer eller mindre än att döpa om staden eller åtminstone vissa delar därav. D.v.s. Göteborg förblir fortfarande Göteborg Läs mer …

Stor byggnadsverksamhet inom och utanför staden

Handelstidningen har förhört sig på olika håll om utsträckningen av den byggnadsverksamhet, som bedrives eller kommer att under den närmaste tiden upptagas i Göteborg med närmaste omnejd. Det har därvid visat sig, att det stor livaktighet råder på området. Läs mer …

Holtermanska sjukhuset

Holtermanska sjukhuset var ett sjukhus för veneriskt sjuka i 14:e kvarteret Gåsen i stadsdelen Landala i Göteborg. Det var beläget vid dåvarande Änggårdsgatan, vilket 1923 ändrades till Holtermansgatan. Holtermanska sjukhuset började byggas 1891, blev klart 1893 och godkändes i Göteborgs stadsfullmäktige 1894. Donatorn Johan Peter Holterman (1757–1793) tillhörde en välbärgad köpmannafamilj, som verkade i Göteborg under 1700-taIet. Läs mer …

Kvarteret Platanen och kvarteret Cypressen

Kvarteret Platanen, Aschebergsgatan-Kapellgatan-Molinsgatan-Grevegatan (Landalaskolan), ligger i den del av Vasastaden som förr tiden kallast Brantdala. Det finns bara en end byggnad i kvarteret, Landalaskolan, som byggdes 1892 efter att Landala inkorporerats i Göteborg år 1883. Skolan ligger alltså inte i Landala och har aldrig gjort Läs mer …

Kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet

Kvarteret Oxeln, Viktoriagatan-Föreningsgatan-Karl Gustavsgatan-Svarvaregatan-Landalatorget-Vattenreservoaren, ligger i den del av Vasastaden som en gång i tiden kallades Brantdala. Mellan kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet finns ingen gata. Kvarteret Päronträdet (Brantdala), Viktoriagatan-Vattenreservoaren-Landalatorget-Malmstensgatan omfattar ett område som ursprungligen låg utanför stadsgränsen, dvs i Landala, men som någon gång Läs mer …

Landala vattenreservoar

Landala vattenreservoar i kvarteret Oxeln i Brantdala byggdes 1871 på mark som i motsats till Landala då tillhörde Göteborg stad. Reservoaren som av dåtidens avbildare kallades för Vattenborgen var ett led i utbyggnaden av ett nytt vattenförsörjningssystem för Göteborg där Kallebäcks källa ersattes med Delsjön Läs mer …

Landala egnahem

Det var paraplyfabrikanten och tobakshandlaren Geron Olsson, ordförande i Göteborgs egnahemsförening, som gav impulsen till stadens styrande att anlägga ett egnahemsområde uppe på Landalas bergsplatå. År 1900 föreslog grosshandlaren J. A. Hertz att egnahem för mindre bemedlade skulle byggas i Göteborg. En utredning påbörjades 1905 Läs mer …

Landala (kåkstaden)

Landala var ursprungligen en gård utanför Göteborgs stadsgräns på 1800-talet på marker som låg under adelsgården (frälsegården) Krokslätt Nordgården i Örgryte socken. Namnet Landala kommer sannolikt av namnet på en av gårdens ägare, kopparslagaren Bengt Landin som ägde Nordgården på 1780-talet. Landala som kåkstad blandas Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Landala och Johanneberg

Landala var ursprungligen en gård utanför Göteborgs stadsgräns på 1800-talet på marker som låg under adelsgården (frälsegården) Krokslätt Nordgården i Örgryte socken. Namnet Landala kommer sannolikt av namnet på en av gårdens ägare, kopparslagaren Bengt Landin. Vid mitten av 1800-talet började de norra delarna av Läs mer …