Dicksonska stiftelsen i Majorna

Roberts Dicksons stiftelse har fastigheter i 3 kvarter i Majornas 3:e rote. Kvarteret Enhörningen ägs nästan helt av Dicksonska stiftelsen. Första husen i kvarteret Enhörningen byggdes redan år 1858. Dessa hus revs 1974 och ersattes med en byggnad som innehöll en förskola. 1934 uppfördes ett Läs mer …

Kvarteret Enhörningen

När den nya stadsplanen för Majorna lades ut i slutet av 1800-talet kom en del gamla trähus och kåkar att bevaras i kvarteret Enhörningen, Styrmansgatan-Allmänna vägen-Kaptensgatan-Amiralitetsgatan, i Majornas 3:e rote. Där stod dessutom också två stenhus som Dicksonska stiftelsen byggde år 1858. 1949 revs ytterligare Läs mer …

Kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet

Kvarteret Oxeln, Viktoriagatan-Föreningsgatan-Karl Gustavsgatan-Svarvaregatan-Landalatorget-Vattenreservoaren, ligger i den del av Vasastaden som en gång i tiden kallades Brantdala. Mellan kvarteret Oxeln och kvarteret Päronträdet finns ingen gata. Kvarteret Päronträdet (Brantdala), Viktoriagatan-Vattenreservoaren-Landalatorget-Malmstensgatan omfattar ett område som ursprungligen låg utanför stadsgränsen, dvs i Landala, men som någon gång Läs mer …

Kvarteret Fänriken

Kvarteret Fänriken, Mellangatan-Haga Östergata-Västra Skansgatan-Haga Nygata bebyggdes, efter att Göteborgs befästningar rivits, av Robert Dicksons stiftelse med fyra friliggande bostadshus kring en gård och ett hus med utedass (toaletter) och brygghus (tvättstuga) mitt på. Byggnaderna uppfördes 1859–60 enligt ritningar av arkitekten A. W. Edelsvärd. Bostadshusen är Läs mer …

Ernst Jungen

Ernst Birger Jungen, född 6 september 1890 i Skrea i Hallands län, död 12 oktober 1981 i Örgryte församling, var en svensk pedagog och kommunalpolitiker. Han var son till transportarbetaren och småbrukaren Bengt Peter Andersson och Albertina, född Johansson. Gift den 23 december 1919 med Signe Charlotta Läs mer …

Robert Dicksons stiftelse

Robert Dicksons Stiftelse är en aktiv och affärsdrivande stiftelse som äger och förvaltar över 1 000 bostadslägenheter i Göteborgs stad. Stiftelsen grundades redan år 1856 och är en Sveriges äldsta bostadsstiftelser. Robert Dicksons stiftelse äger och förvaltar hus byggda från 1861 och framåt. Fastigheterna finns i Haga, Läs mer …

Lazarus om Charles Dickson

Charles Dickson föddes i Göteborgs år 1814. Släkten Dickson, som gjort sig ett namn för den »vård», åtskilliga medlemmar af densamma ägnat våra skogar, inkom till Sverige, som då öfverflödade med stora, djupa, mörka timmerskogar, de första åren af 1800-talet med två skottar från Montrose, Läs mer …