Kvarteret Långan

Kvarteret Långan, Gamlestadstorget.Götaholmsgatan-Banérsgatan-Artillerigatan i Gamlestaden bebyggdes åren 1912–13 med landshövdingehus för arbetare på SKF. Större delen av husen i kvarteret revs i slutet av 1960-talet för att lämna plats åt en trafikapparat. Tanken var att allt skulle rivas. I slutet av 1990-talet byggdes ett nytt Läs mer …

Kvarteret Vitlingen

Kvarteret Vitlingen, Banérsgatan-Götaholmsgatan-Holländaregatan-Holländareplatsen-Hornsgatan-Götaholmsgatan, i Gamlestaden bebyggdes med bostäder för arbetare på Gamlestadens Fabriker. För ändamålet bildades Byggnadsföreningen Atos år 1916 och de lät därefter bygga landshövdingehus varav ett byggdes speciellt för fabrikens ogifta kvinnliga anställda på Banérsgatan 5. En tomt i kvarteret tycks ha förblivit Läs mer …

Kvarteret Koljan

Kvarteret Koljan, Hornsgatan-Holländareplatsen-Holländaregatan-Götaholmsgatan-Brahegatan-Artillerigatan, i Gamlestaden ritades av arkitekt Louis Enders som bostäder åt SKF:s anställda åren 1916–17. Landshövdingehusen har tidstypiska säteritak och burspråk och avslutas med ett valv mot Brahegatan. År 1949 köpte Svenska kyrkan tomt nr 20 i kvarteret, vid Holländarplatsen. Processen försvårades något Läs mer …

Kvarteret Abborren

Kvarteret Abborren i Gamlestaden började byggas kring 1890 mellan Gamlestadstorget, Artillerigatan, Hornsgatan och Säve Strandgata. Kvarteret revs i omgångar mellan 1971 och 1973. Sen dess har kvarteret varit en parkeringsplats. I sydvästra delen av området blev det tidigare Apoteket Måsen kvar efter rivningarna. Byggnaden uppfördes Läs mer …

Gamlestaden och Kviberg från forntid till nutid

Höjderna i Nylöse var förmodligen bebodda redan under äldre stenåldern, 8000 f. Kr. – 3000 f. Kr. Havsytan låg då c:a 25 m över nuvarande nivå. När den sista inlandsisen några tusen år tidigare drog sig undan, kvarlämnande spår som t.ex. de imponerande jättegrytorna vid Läs mer …

Gamlestaden

Det som officiellt heter Gamlestaden och som ligger på områden som tillhör det ursprungliga Göteborg uppfattas nog av de flesta människor som flera stadsdelar, Marieholm, Gamlestaden, Nylöse, Bellevue, Kviberg, Kristinedal (som de flesta nog kallar Sävenäs), Gamlestadens Fabriker, Skräppekärr (Alelyckan). Var gränsen till Marieholm och Läs mer …

Alelyckans vattenverk

På 1880-talet hade befolkningen i Göteborg ökat så mycket att Delsjöns vattenverk och Kallebäcks källa inte längre kunde försörja staden med det vatten som behövdes. Dåvarande vattenledningschefen, sedermera professor J. Gust. Richert, framlade år 1888 därför ett förslag till ett vattenverk i Alelyckan ochdetta godkändes Läs mer …

Renhållningsverkets bostadshus

Renhållningsverket som började sin verksamhet 1885 inrättade en station för sopor och latrin i Skräppekärr och anläggningarna utvidgades senare. 1920 uppförde de fyra bostadshus för anställda i närheten av anläggningen. De fick villakaraktär men varje hus innehöll ursprungligen fyra små lägenheter. De villaliknande byggnaderna är Läs mer …

Skräppekärr, Lärjeholm och Alelyckan

Detta stadsdelsområde tillhör officiellt stadsdelen Gamlestaden och kallas numera i allmänhet för Alelyckan. Ursprungligen tillhörde den södra delen av området Nylöse stad och senare Göteborgs stad där området då bestod av ett antal mindre arrendatorsbostäder och Torp samt landeriet Skräppekärr som tidvis arrenderades ut till Läs mer …