Gamlestaden och Kviberg från forntid till nutid

Höjderna i Nylöse var förmodligen bebodda redan under äldre stenåldern, 8000 f. Kr. – 3000 f. Kr. Havsytan låg då c:a 25 m över nuvarande nivå. När den sista inlandsisen några tusen år tidigare drog sig undan, kvarlämnande spår som t.ex. de imponerande jättegrytorna vid Läs mer …

Gamlestaden

Det som officiellt heter Gamlestaden och som ligger på områden som tillhör det ursprungliga Göteborg uppfattas nog av de flesta människor som flera stadsdelar, Marieholm, Gamlestaden, Nylöse, Bellevue, Kviberg, Kristinedal (som de flesta nog kallar Sävenäs), Gamlestadens Fabriker, Skräppekärr (Alelyckan). Var gränsen till Marieholm och Läs mer …

Alelyckans vattenverk

På 1880-talet hade befolkningen i Göteborg ökat så mycket att Delsjöns vattenverk och Kallebäcks källa inte längre kunde försörja staden med det vatten som behövdes. Dåvarande vattenledningschefen, sedermera professor J. Gust. Richert, framlade år 1888 därför ett förslag till ett vattenverk i Alelyckan ochdetta godkändes Läs mer …

Renhållningsverkets bostadshus

Renhållningsverket som började sin verksamhet 1885 inrättade en station för sopor och latrin i Skräppekärr och anläggningarna utvidgades senare. 1920 uppförde de fyra bostadshus för anställda i närheten av anläggningen. De fick villakaraktär men varje hus innehöll ursprungligen fyra små lägenheter. De villaliknande byggnaderna är Läs mer …

Skräppekärr, Lärjeholm och Alelyckan

Detta stadsdelsområde tillhör officiellt stadsdelen Gamlestaden och kallas numera i allmänhet för Alelyckan. Ursprungligen tillhörde den södra delen av området Nylöse stad och senare Göteborgs stad där området då bestod av ett antal mindre arrendatorsbostäder och Torp samt landeriet Skräppekärr som tidvis arrenderades ut till Läs mer …

Skräppekärr

Landeri  (12:e roten tomt 2), som arrenderades ut som jordbruksmark till Lärjeholms gård mellan 1753 och 1844, därefter som en fristående enhet. Fram till 1753 rådde oenighet om vem som ägde marken, men den brukades av ägaren till Lärjeholm: Sedermera och på Carl XI:s befallning uppgjorde Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Gamlestaden och Marieholm

Gamlestaden heter så för där låg den gamla staden, Göteborgs föregångare, Nya Lödöse (Nylödöse, Nylöse). Nya Lödöse grundades den 17 augusti 1473. Befolkningen i Lödöse (Gamla Lödöse) flyttades successivt till området kring Säveholmen vid Säveåns utlopp i Göta älv (kring nuvarande hållplatsen Gamlestadstorget) för att Läs mer …