Skräppekärr, Lärjeholm och Alelyckan

Detta stadsdelsområde tillhör officiellt stadsdelen Gamlestaden och kallas numera i allmänhet för Alelyckan. Ursprungligen tillhörde den södra delen av området Nylöse stad och senare Göteborgs stad där området då bestod av ett antal mindre arrendatorsbostäder och Torp samt landeriet Skräppekärr som tidvis arrenderades ut till Lärjeholms herrgård som låg i norra delen av området och som ägde mycket av marken i nuvarande Kortedala, Bergsjön och Angered.

Lärjeholm tillhörde inte Göteborgs stad men köptes i sin helhet av staden år 1895. Medan nuvarande Kortedala och de delar av nuvarande Bergsjön, en del av Lärjeholm söder om Lärjeån samt Lärjehed vilket allt låg i Angereds landskommun inkorporerades i Göteborg redan 1930 så tycks själva Lärjeholm ha inkorporerats i Göteborg först 1967 ihop med resten av Angereds landskommun och socken.

På Skräppekärrs mark uppfördes på 1880-talet en anläggning för att hantera latrinerna i Göteborg stad. Anläggningen sköttes av Göteborgs Renhållningsverk, numera Renova som än idag verksamheter i Skräppekärr, en sorteringsanläggning samt en återvinningsanläggning i Alelyckan.

Göteborgs vattenverk uppförde på 1890-talet ett vattenverk i Alelyckan som stod färdigt 1894. Verket byggdes både utanför och innanför stadsgränsen på mark som ägdes av Göteborgs stad. Det utökades 1947 med ett nytt reningsverk. Huvudbyggnaden uppfördes i två etapper som stod klara 1949 respektive 1958. I nutid har det återigen byggts ut.

Lärjeholm 1920. Dammen längst upp till höger.
Lärjeholm ungefär 1960. Burmabacken syns tydligt i höger hörn norr om Vattenverket och strax söder om dammen, VGJ i en sväng strax väster och norr om dammen. BJ mellan Lärjeholms herrgård och vattenintaget till Alelyckans vattenverk
Cirka 2015. Lärjeholms koloniområde (Lärjeholms odlarförening) i mitten av bilden. Spårvagnslinjen till Angered följer VGJ:s gamla sträckning.
1923. Alelyckans vattenverk i norr, Skräppekärrs sopstation och latrinanläggning i väster, Renhållningsverkets 4 personalbostäder i mitten och Skräppekärrs mangårdsbyggnad (Lafin) strax öster därom. Gränsen mellan Göteborgs stad och Angereds socken tydligt utmärkt, En liten bit av gränsen mot Partille socken syns också.
Cirka 1960. Det ör inte mcyket som förändrats sen 1923. Skräppekärrs sopstation till vänster mitt i bild, Lärje station strax nordost därom och vattenverket en bit längre norrut.
Cirka 2015. Alelyckans köpcentrum längst ner. Personalbostäderna i mitten. Vattenverket i övre högre hörnet. Det mest som syns byggt från 1980-talet och framåt.

Från 1980-talet och framåt har det byggts köpcentrum, industri- och lagerlokaler såväl som sporthallar i hela Skräppekärr, Alelyckan och Lärjeholm. Även motorvägar, motorvägsavfarter och -påfarter har byggts och upptar stora markarealer. Lärjeholms herrgård har kringbyggts och ligger nu isolerad och svåråtkomlig. I slutet av 1990-talet anlades också Lärjeholms koloniområde (Lärjeholms odlarförening). 2018 upplöstes föreningen och alla kolonilottsinnehavare sades upp.

Kvarter i Alelyckan

Läs också:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.