Skräppekärr, Lärjeholm och Alelyckan

Detta stadsdelsområde tillhör officiellt stadsdelen Gamlestaden och kallas numera i allmänhet för Alelyckan. Ursprungligen tillhörde den södra delen av området Nylöse stad och senare Göteborgs stad där området då bestod av ett antal mindre arrendatorsbostäder och Torp samt landeriet Skräppekärr som tidvis arrenderades ut till Läs mer …

Skräppekärr

Landeri  (12:e roten tomt 2), som arrenderades ut som jordbruksmark till Lärjeholms gård mellan 1753 och 1844, därefter som en fristående enhet. Fram till 1753 rådde oenighet om vem som ägde marken, men den brukades av ägaren till Lärjeholm: Sedermera och på Carl XI:s befallning uppgjorde Läs mer …

Göteborgs Pudrettberednings AB

Att ha ett arbete att gå till har alltid varit viktigt. Fast frågan är hur många som skulle avundas dessa arbetare. Vi har hamnat på Göteborgs renhållningsverk eller mer korrekt pudrettfabrik där några av arbetarna ställt upp sig för fotografering framför anläggningens torklada. Pudrett är Läs mer …