Skräppekärr

Landeri  (12:e roten tomt 2), som arrenderades ut som jordbruksmark till Lärjeholms gård mellan 1753 och 1844, därefter som en fristående enhet. Fram till 1753 rådde oenighet om vem som ägde marken, men den brukades av ägaren till Lärjeholm: Sedermera och på Carl XI:s befallning uppgjorde Läs mer …