Göteborgs stadsdelar och kvarter få nya namn

Magistraten har i dagarna godkänt ett förslag, som säkert blir av allra största intresse för var och en som bygger och bor i Göteborg. Det är icke fråga om något mer eller mindre än att döpa om staden eller åtminstone vissa delar därav. D.v.s. Göteborg förblir fortfarande Göteborg Läs mer …

Stor byggnadsverksamhet inom och utanför staden

Handelstidningen har förhört sig på olika håll om utsträckningen av den byggnadsverksamhet, som bedrives eller kommer att under den närmaste tiden upptagas i Göteborg med närmaste omnejd. Det har därvid visat sig, att det stor livaktighet råder på området. Läs mer …

Kvarteren Agaten, Onyxen, Granaten och Turmalinen

Kvarteret Agaten (Södra vägen-Berzeliigatan-Hedåsgatan-Tegnérsgatan), kvarteret Onyxen (Hedåsgatan-Berzeliigatan-Skånegatan-Tegnérsgatan, kvarteret Granaten (Södra vägen-Tegnérsgatan-Skånegatan-Burgårdsgatan) och kvarteret Turmalinen (Södra vägen-Burgårdsgatan-Skånegatan-Korsvägen) i stadsdelen Heden skapades när en stadsplan antogs 1890. I den ursprungliga planen från 1873 ingick de fyra kvarteren i kvarteret XXVIII. De ursprungliga kvarteren var tänkta för villabebyggelse Läs mer …

Kvarteren Bergkristallen, Ametisten och Karneolen

Kvarteret Bergkristallen (Hedåsgatan-Engelbrektsgatan-Sten Sturegatan-Berzeliigatan), liksom kvarteret Ametisten (Wadmansgatan-Engelbrektsgatan-Hedåsgatan-Berzeliigatan) och kvarteret Karneolen (Södra vägen-Engelbrektsgatan-Wadmansgatan-Berzeliigatan) i stadsdelen Heden, tillkom när en ny stadsplan gjordes på 1890-talet. Detta i likhet med alla kvarter i triangeln Södra vägen-Engelbrektsgatan-Stens Sturegatan-Korsvägen. I den ursprungliga planen från 1873 ingick kvarteren Bergkristallen, Ametisten Läs mer …

Kvarteret Beryllen

Kvarteret Beryllen, Västgötagatan-Smålandsgatan-(Ernst Fontells plats)-Bohusgatan i stadsdelen Heden, bebyggdes först 1907-08 då Göteborgs Elektricitetsverk byggde en transformatorstation i kvarteret som ligger invid det nuvarande polishuset. Därefter tycks kvarteret sakta men säkert ha fyllts av olika verkstads- och förrådslokaler för Elektricitetsverket. Med undantag av transformatorstationen så Läs mer …

Kvarteret Opalen

Kvarteret Opalen, Sten Sturegatan-Engelbrektsgatan-Skånegatan-Burgårdsplatsen, var det första kvarteret som bebyggdes öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Stora Katrinelunds arrenderade mark. Kvartet var i likhet med de andra kvarteren öster om Heden från början tänkt att bebyggas med villor för de rika. Efterfrågan på sådana Läs mer …

Kvarteret Safiren

Kvarteret Safiren, Sten Sturegatan-Hallandsgatan-Skånegatan-Engelbrektsgatan (idag en del av kvarteret Rubinen), var ett av de av de första kvarteren som lades ut öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Stora Katrinelunds arrenderade mark. Kvarteret exploaterades 1883 av J.A. Westerberg och bebyggdes med fyra fristående landshövdingehus ritade Läs mer …

Kvarteret Rubinen

Kvarteret Rubinen, Sten Sturegatan-Bohusgatan-Skånegatan-Hallandsgatan (idag Engelbrektsgatan), var ett av de av de första kvarteren som lades ut öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Stora Katrinelunds arrenderade mark. I området som idag omfattas av kvarteret låg landeriet Lilla Katrinelund. I kvarteret som ligger mitt för Läs mer …

Kvarteret Smaragden

Kvarteret Smaragden, Sten Sturegatan-Stureplatsen-Smålandsgatan-Västgötagatan-Bohusgatan, var ett av de av de första kvarteren som lades ut öster om Heden på Tegelbruksängen och landeriet Katrinelunds arrenderade mark. Kvarteret bebyggdes i huvudsak 1886-89 med bostadshus av sten i 4 våningar. De uppfördes efter ritningar av J.A. Westerberg. Den Läs mer …

Sankt Jakobs kyrka

Sankt Jakobs kyrka i kvarteret Diamanten i stadsdelen Heden tillhör idag Equmeniakyrkan men var när den grundades en Metodistkyrka. På tomten uppfördes en trävilla vid 1800-talets mitt. 1906 tillbyggdes den med en ny del efter ritningar av Oswald Westerberg. Fastigheten inköptes sen av metodistförsamlingen som Läs mer …