Göteborgs stadsdelar och kvarter få nya namn

Magistraten har i dagarna godkänt ett förslag, som säkert blir av allra största intresse för var och en som bygger och bor i Göteborg. Det är icke fråga om något mer eller mindre än att döpa om staden eller åtminstone vissa delar därav. D.v.s. Göteborg förblir fortfarande Göteborg Läs mer …

VGJ:s banor och bangårdar i Göteborg

Den 1 januari 1900 öppnades Västergötland—Göteborgs järnvägar ochVästgötabanans station i Göteborg för trafik. Persontågstationen låg på Mårten Krakowsgatan vid Lilla Bommen på Hultmans holme och godstationen på samma gata vid Falutorget. En rangerbangård med lokstallar och verkstäder anlades på Marieholm varifrån en bro ledde över Läs mer …

Bergslagernas Järnvägars bangård

Bergslagerna Järnvägar började byggas 1871. Linjen Göteborg-Falun stod var helt klar 1879. 1881 stod stationen och bangården på Gullbergsvass i Göteborg klara. Ett förbindelsespår till Södra Hamnbanan med anslutning vid Lilla Bommen anlades också. Stationen var från 1888 också station för Göteborgs-Hallands Järnväg (GHJ) och Läs mer …

VGJ:s stationshus

Västgötabanan stationshus (VGJ-huset) stod klart 1931 och är uppförd i gult tegel, med ett fundament i granit och fasadornament i kalksten. Stationshuset ersatte VGJ:s första stationshus som låg nära Lilla Bommen och uppfördes 1899, i samband med banans anläggande. Den nya stationen vid Polhemsplatsen/åkarplatsen i närheten av där skjutsinrättningen en gång Läs mer …

Bergslagernas Järnvägsstation

Bergslagernas Järnvägsstation i Gullbergsvass uppfördes 1879–1881 för Bergslagernas Järnvägar (BJ), efter ritningar av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Axel Kumlien hade uppdrag att rita alla bolagets stationer. Philip Jacob Rapp var byggmästare, och det symmetriskt gestaltade tvåvåningshuset fick en placering med sin långsida utefter spåren. Stationsbyggnaden invigdes den 1 Läs mer …

Gullbergsvass

Vassar sträckte sig vid Göteborgs grundande ända från Gullbergsåns (Mölndalsåns) mynning och fram till vallgraven. En vik i vassen gick ända in till Gullbergsklippan, där Skansen Lejonet låg (tidigare Gullbergs fäste eller Gullbergs skans). Totalt omfattades 275 tunnland, där cirka 200 stod under vatten. Kring år 1841 Läs mer …

Mordet på Kruthusgatan 1959

Natten till den 25 november 1959 skedde ett mycket på den tiden mycket omskrivet våldtäktsmord på platsen. Strax före klockan halv sex på morgonen hittades en kvinna liggande död i ett skjul vid fastigheten Kruthusgatan 7 mitt i vad tidningarna då kallade ”de beryktade slumkvarteren Läs mer …

Göteborgs Pudrettberednings AB

Att ha ett arbete att gå till har alltid varit viktigt. Fast frågan är hur många som skulle avundas dessa arbetare. Vi har hamnat på Göteborgs renhållningsverk eller mer korrekt pudrettfabrik där några av arbetarna ställt upp sig för fotografering framför anläggningens torklada. Pudrett är Läs mer …

Malaria – en klassisk göteborgssjukdom

Malaria var en gång i tiden en vanlig sjukdom i Göteborg. Något som väldig få idag har kännedom om. Det var faktiskt en av de vanligaste sjukdomarna under 1700-talet och början av 1800-talet. Myggarten som spred malariaparasiten finns fortfarande kvar i södra Sverige och Göteborg Läs mer …