Lärje bangård

Rangerbangård för Bergslagernas Järnvägar (BJ) som anlades 1914-15 i nordöstra delan av Marieholm på mark som tidigare utgjort Göta älvs östra gren. Bangården sträckte sig från Hospitalsområdet i söder (kvarteret Skarpsillen till Renhållningsverkets anläggning i Skräppekärr) och låg strax väster om Hospitalsområdet och öster om Läs mer …

Bergslagernas Järnvägsstation

Bergslagernas Järnvägsstation i Gullbergsvass uppfördes 1879–1881 för Bergslagernas Järnvägar (BJ), efter ritningar av bröderna Axel och Hjalmar Kumlien. Axel Kumlien hade uppdrag att rita alla bolagets stationer. Philip Jacob Rapp var byggmästare, och det symmetriskt gestaltade tvåvåningshuset fick en placering med sin långsida utefter spåren. Stationsbyggnaden invigdes den 1 Läs mer …

BJ-Personalens Konsumförenings kontor

Bergslagernas järnvägspersonals Konsumtionsförening lät år 1939 uppgöra ett kontorshus på Östra Hamngatan i hörnet med Klädpressaregaten i kvarteret Göta Kanal. Arkitekt var Nils Olsson. Mot Östra Hamngatan var huset 6 våningar högt men mot Klädpressaregatan bara 4 våningar. I de två nedersta våningarna inreddes affärslokaler, kontor Läs mer …

Gävle-Dala Järnväg

Gävle-Dala Järnvägs AB (GDJ) bildades 1855 och järnvägen började byggas samma år. Bland intressenterna i och initiativtagarna till bolaget märktes bruksägaren A.W. Nisser, handelsmannen och politikern Pehr Murén och industrimannen Göran Fredrik Göransson (Sandvikens Jernverks AB). Som byggherre valdes Claes Adolf Adelskiöld. 1859 stod järnvägen Läs mer …

Göteborg-Borås Järnväg

1889 lät styrelsen för Bergslagernas Järnvägar undersöka förutsättningarna för en järnväg mellan Göteborg och Borås. På grundval av undersökningen bildades i maj 1891 Göteborg-Borås Järnvägs AB (GBJ) och styrelsen kom att bestå huvudsakligen av personer från Bergslagsbanans styrelse, J.J. Ekman som ordförande, Olof Wijk, August Läs mer …

Bergslagernas Järnvägar AB

Under 1870-talet byggdes järnvägen Göteborg-Kil-Falun, en sträcka på totalt 478 km. Koncessionen beviljades 1871 och de personer till vilken denna lämnades var främst knutna till järnhanteringen i Dalsland, Värmland och Dalarna. Det var sådana män som G.A. Lundhqvist (bergmästare i Kopparbergs län), Svante Fleetwood (disponent Läs mer …

Francke – riskkapitalister

Bröderna Francke var två svenska riskkapitalister i slutet av 1800-talet. En, David Otto Francke (1825-1892) var verksam i Göteborg och den andre, Johan Edvard Francke (1824-1891), verksam i Stockholm. Deras far, Johan Francke bosatte sig 1812 i Göteborg och grundade handelsfirman Francke & Braune tillsammans Läs mer …