Svenska industrins män: David Otto Francke

Först på senare tiden har, såsom bekant, är, det svenska fabriksväsendet gjort betydliga framsteg och befinner sig till följd deraf för närvarande på en ganska aktningsbjudande grad af utveckling. Bland de storartade fabriksanläggningar, som under de trenne sista decennierna uppstått, förtjena synnerligen omnämnas åtskilliga af Läs mer …

David Otto Francke

David Otto Francke, född 26 september 1825 i Göteborg, död 2 januari 1892 i Fässberg, Mölndal, var en svensk affärs- och industriman. Gift 26 nov 1849 i Gbg (Kristine) med sin kusin Johanna Karolina Amanda Alfson, född 14 jan 1831 i Gbg, d 20 febr 1901 på Läs mer …

Släkten Francke

Ursprungligen judisk släkt, härstammande från grosshandlaren Johan F (1790— 1840). Enligt litteraturuppgifter skall han från början ha hetat Fränckel, vilket inte kunnat verifieras i arkivmaterial. I Handelssocietetens i Gbg protokoll 19 jan 1819 uppges, att Johan F var född i Sthlm, och enligt Kungälvs dopbok Läs mer …

Bröderna Francke

Johan Edvard och David Otto voro födda i Göteborg, den förre 1824 och den senare 1825, samt söner till en judisk handlande därstädes vid namn Fränckel. De uppfostrades i kristna läran, antogo namnet Francke och började tidigt köpmannaaffärer för sin egen räkning. Båda bröderna voro lika Läs mer …

Bergslagernas Järnvägar AB

Under 1870-talet byggdes järnvägen Göteborg-Kil-Falun, en sträcka på totalt 478 km. Koncessionen beviljades 1871 och de personer till vilken denna lämnades var främst knutna till järnhanteringen i Dalsland, Värmland och Dalarna. Det var sådana män som G.A. Lundhqvist (bergmästare i Kopparbergs län), Svante Fleetwood (disponent Läs mer …

Francke – riskkapitalister

Bröderna Francke var två svenska riskkapitalister i slutet av 1800-talet. En, David Otto Francke (1825-1892) var verksam i Göteborg och den andre, Johan Edvard Francke (1824-1891), verksam i Stockholm. Deras far, Johan Francke bosatte sig 1812 i Göteborg och grundade handelsfirman Francke & Braune tillsammans Läs mer …