Kvarnbyn i Mölndal

Kvarnbyn i Mölndal är ursprunget till staden Mölndal. Men från 1621 ägdes hälften av kvarnarna av Göteborgs stad som arrenderade ut dem. Arrendatorer var ofta invånare (borgare) och företagare i Göteborg. Delar av Kvarnbyn var därför under lång tid en del av Göteborg precis som Läs mer …

Svenska industrins män: David Otto Francke

Först på senare tiden har, såsom bekant, är, det svenska fabriksväsendet gjort betydliga framsteg och befinner sig till följd deraf för närvarande på en ganska aktningsbjudande grad af utveckling. Bland de storartade fabriksanläggningar, som under de trenne sista decennierna uppstått, förtjena synnerligen omnämnas åtskilliga af Läs mer …