AB Göteborg-Dals Pappersbruk

AB Göteborg-Dals Pappersbruk grundades 1911 och en fabrik byggdes i Tingstad på Hisingen. Under första världskriget övertog Ole Christian Olsen ihop med Fr. Hallencreutz kontrollen över AB Göteborg-Dals Pappersbruk samt de andra företagen i samma industrigrupp, dvs Sulfit AB Göta, Göteborgs Pappersbruks AB och Gamlestadens Läs mer …

Göteborgs Pappersbruks AB

Grundades 1889 och i början av 1890-talet anlades ett pappersbruk invid en trämassefabrik i Hannebol i Tösse socken i Dalsland. Tillverkningen flyttade i början av 1900-talet till Tingstad Göteborg där också ett sågverk som tillverkade pitprops anlades. Pappersmassa köptes från bruket i Göta som anlagt Läs mer …

Gamlestadens Pappersbruk AB

Gamlestadens Pappersbruk anlades 1916 i industriområdet Marieholm av Gamlestadens Pappersbruk AB. En av intressenterna i företaget var Gustaf Theodor Lindstedt som sen 1905 var huvudägare i Sulfit AB Göta och i Göteborgs Pappersbruks AB i Tingstad. Såväl Gamlestadens Pappersbruk som Göteborgs Pappersbruk köpte pappersmassa från Läs mer …

Kvarnbyn i Mölndal

Kvarnbyn i Mölndal är ursprunget till staden Mölndal. Men från 1621 ägdes hälften av kvarnarna av Göteborgs stad som arrenderade ut dem. Arrendatorer var ofta invånare (borgare) och företagare i Göteborg. Delar av Kvarnbyn var därför under lång tid en del av Göteborg precis som Läs mer …