Räven

Kaparfartyg som erhöll kaparbrev den 16 janurai 1711. Ägare var Abraham Bruhn, Jacob Bornander, Anders Thorsson och Nils Thorsson. Fyra år senare, 1715, ägdes fartyget av C. Sjöblad, Erik Bornander och Christian Pettersson. Övertogs den 26 mars 1716 av Lars Gathenhielm. Befälhavare ombord år 1711 Läs mer …

Anckarcrantz

Adliga ätten ANCKARCRANTZ nr 1144 Adlad 1688-11-04, introducerad 1689. Utdöd 1768-03-13. TAB 1 Hans Lamb, råd- och handelsman i Göteborg. Barn: Hans Vilhelm Lamb, adlad Anckarcrantz, född 1642 i Göteborg. Till sjöss 1661–1675 såsom båtsman och högbåtsman. Seglade på åtskilliga av världens hav samt bevistade Läs mer …

Varberg (fregatt)

Varberg var en 40-kanoners fregatt som byggdes 1699 i Karlskrona. Överfördes år 1701 eller 1702 till Göteborg ihop med fregatterna Älvsborg (46 kanoner), Stenbock (36), Charlotta (30), Kalmar (46) och Stettin (46). År 1700 hade fregatterna Fredricus (36), Jägaren (16), Halmstad (46), Marstrand (26) samt Läs mer …