Anckarcrantz

Adliga ätten ANCKARCRANTZ nr 1144 Adlad 1688-11-04, introducerad 1689. Utdöd 1768-03-13. TAB 1 Hans Lamb, råd- och handelsman i Göteborg. Barn: Hans Vilhelm Lamb, adlad Anckarcrantz, född 1642 i Göteborg. Till sjöss 1661–1675 såsom båtsman och högbåtsman. Seglade på åtskilliga av världens hav samt bevistade Läs mer …