Garnisonsförsamlingen

Garnisonens personal i Göteborg tillhörde Domkyrkoförsamlingen fram till 1675. Därefter skapades Garnisonsförsamlingen som en förberedelse på ett fast garnisonsregemente. År 1680 erhöll Göteborg ett ständigt garnisonsregemente, på vars stat även upptogs en regementspastor. Åt den nya församlingen uppläts det så kallade Kronhuset till gudstjänstlokal, därför Läs mer …

Garnisonskyrkogården

I slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet anlades en kyrkogård öster om den dåvarande staden, på Tegelbruksängen för Göteborgs garnisons räkning. Den låg framför det nuvarande Polishuset mot Skånegatan till. Garnisonens personal i Göteborg tillhörde domkyrkoförsamlingen fram till 1675. Därefter skapades Garnisonsförsamlingen och var Läs mer …

Polishusområdet och Gamla Ullevi

Polishusområdet är området mellan Gamla Ullevi och Skånegatan. Formellt omfattar det 3 kvarter, Polishuset, Malakiten och Bärnstenen. Kvarteren Paviljongen och Gamla Ullevi omfattar tennispaviljongen och Gamla Ullevi. Området var från början en del av Tegelbrukets ägor, Tegelbruksängen. I slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet Läs mer …

Burgårdsparken

Burgårdsparken mitt i kvarteren Heliotropen och Akvamarinen anlades kring 1830 som en engelsk trädgård tillhörande landeriet Stora Katrinelund. Då omfattade parken enbart norra delen av det som idag utgör Burgårdsparken. Södra delen tillhörde landeriet Norra Burgården. Från mitten av 1900-talet har stora delar av kvarteren Läs mer …

Norska sjömanskyrkan

Norska sjömanskyrkan, som ligger på Skånegatan i Burgårdsområdet mellan Katrinelundsgymnasiet och Filmstaden Bergakungen, bygges 1958 på en tomt som fortfarande ägs av Göteborgs stad. Arkitekter var Gudolf Blakstad och Herman Munthe-Kaas. Huset förvaltades efter invigningen av den Norska Sjömannskirken i Bergen genom en fast stationerad personalstyrka på plats Läs mer …

Carl-Otto Lesslie

Carl-Otto A Lesslie, direktör, Särö, född i Göteborg 24/9/21 som son till konsul Otto Lesslie och Beatrice Kylander. Död 1998. Gift 1948-59 med Gun Wennerström (1929-), 1960 med Inga-Maj Malmborg (1919-1960) och från 1963 med Ulla Ljungqvist (1927-2017). Studentexamen 1941, Göteborgs Handelsinstitut 42, Textilinstitutet i Borås 1943, praktik i Sverige och Läs mer …

Konfektions AB Lesslie

Konfektions AB Lesslie startades 1910 av Alfred Heyman och Otto Lesslie. När Alfred Heyman dog 1918 övertog Otto Lesslie hela företaget. Fabriken var belägen på Karl Johansgatan 60. 1921 hade bolaget 300 anställda och vid mitten av 1920-talet hade företaget ett tillverkningsvärde på omkring 1 Läs mer …

Beatrice Lesslie

Hildur Annie Beatrice Kylander föddes den 10 augusti 1890 i Örgryte församling som enda barn till fångvårdstjänstemannen Axel Kylander och Hedvig Hansdotter. Dog den 25 februari 1967 i Johannebergs församling, var en svensk industriidkare. Från 3 augusti 1917 gift med konsul Otto Lesslie (1879-1936). De fick sonen Carl Otto Lesslie samt döttrarna Margareta Läs mer …