Dan Broström-hemmet

Dan Broström-hemmet på Lennart Torstenssonsgatan 2 i Lorensbergs villastad byggdes 1950 efter ritningar av Jan Steen. Huset byggdes som bostadshus för studenter. Ägare och beställare var Stiftelsen Dan Broströmhemmet för studerande ungdom. som kapats genom en donation av Ann-Ida Broström. Unga personer vars föräldrar hade anställning Läs mer …

Kvarteret Gamla Tullen

Kvarteret Gamla Tullen, Skeppsbron-Postgatan-Smedjegatan-Norra Hamngatan. I kvarterer hittar vi gamla hus som Malmska huset (också kallat Gamla Tullen), Thamska huset och Radheska huset samt lite nya hus som Broströmia och moderna som f.d. Hamnkontoret (byggt 1963 och ritat av Lund & Valentin). Tomter enligt Göteborgs Läs mer …

Ramm om Axel Broström & Son

Ofta och med skäl har man klagat öfver den svenska rederirörelsens ringa framåtgående. Enligt officiella uppgifter och under iakttagande af den vid internationella jämförelser använda regeln, att en ångfartygston är lika med tre segelfartygston betecknas den svenska handelsflottans utveckling af tontalet 213.800 för år 1850 Läs mer …

Broströmska stiftelsen

Bostadsstiftelse som grundades genom en donation av Axel och Mathilda Broström. Arkitekten Andrew Person ritade och Broströmska stiftelsen lät 1925 bygga en fastighet i kvarteret Kungsladugårdsgatan – Ståthållaregatan – Oxhagsgatan – Godhemsgatan. Det är ett av Kungsladugårds få stenhus med totalt 104 lägenheter runt en vacker, inbyggd gård. Läs mer …

Krister Kuylenstierna och Margaretha Broström

Margaretha Broström föddes 1917 och dog 1967. Hon var en yngre syster till Dan-Axel Broström.  I sitt första äktenskap gifte hon sig med Krister Kuylenstierna, en man som redan 1932 gått i personlig konkurs och inte på något sätt nånsin tycks ha arbetat. Orsaken till konkursen Läs mer …

Brita Broström och dråpet på Sten Ekdahl

Brita Broström föddes 1909 och dog 1972. Hon var en äldre syster till Dan-Axel Broström. Som ung vuxen tycks hon ha varit deprimerad då hon våren 1929 hade en sjuksköterska boende i hemmet 37 dygn samt tillbringade 23 dygn på Carlanderska sjukhemmet. Hon fick bland annat solluxbehandling Läs mer …

Herbert Jacobsson

Herbert Vollrath Mikael Jacobsson föddes 1878 i Göteborg och dog i samma stad 1949. Han var son till översten Albert Fredrik Jacobsson och Mathilda Davida Möller.  Gift med Maria Katarina (Karin) Broström, (1878-1952) dotter till skeppsredare Axel Broström och Mathilda Olsdotter. Han blev i likhet med sin far officer vid Läs mer …

Tor Erland J:son Broström

Tor Erland J:son Broström, född 6 juni 1895 i Göteborg, död där 2 januari 1970, var en svensk skeppsredare. Han var son till J. Albert Janson (1860-1926) och Elin Broström (1871-1945) som var syster till Dan Broström. Han var gift med Marie-Elisabeth Arelius, (1900-74) och dotter till arkitekt Robert Läs mer …