Kvarteret Gamla Tullen

Kvarteret Gamla Tullen, Skeppsbron-Postgatan-Smedjegatan-Norra Hamngatan. I kvarterer hittar vi gamla hus som Malmska huset (också kallat Gamla Tullen), Thamska huset och Radheska huset samt lite nya hus som Broströmia och moderna som f.d. Hamnkontoret (byggt 1963 och ritat av Lund & Valentin). Tomter enligt Göteborgs Läs mer …

Kvarteret Kommerserådet

Kvarteret Kommerserådet, Västra Hamngatan-Södra Hamngatan-Korsgatan-Drottninggatan. Tomter enligt Göteborgs tomtägare 1637-1807 Rote 4, tomt 104, Schale (Schael, Skalle), Selle, Holterman, Kraddepool (Cradepol), Frimurarelogen, Chalmers, Santesson, Carnegie, Ekman Rote 4, tomt 105, Jordan, Malm Eriksson, Sjögård (Siögård), Nordenberg, Dymling, Koskull, Cohn, Magnus, Leman Rote 4, tomt 106, Ermers Läs mer …

Kvarteret Sidenvävaren

Kvarteret Sidenvävaren omfattar fyrkanten Ekelundsgatan-Kungsgatan-Magasinsgatan-Vallgatan. Göteborgs tomtägare 1637-1807 Rote 1, tomt 56 Rote 1, tomt 57 Rote 1, tomt 58 Rote 2, tomt 43 Rote 2, tomt 44, Sylvius, Gothéen Rote 2, tomt 45, Uttermarck, Hinsch, Rancke Rote 2, tomt 46, Brandt, Beckman, Gaijen, Siögård, Geijer Läs mer …

Kvarteret Larmtrumman

Kvarteret Larmtrumman omfattar Västra Hamngatan-Vallgatan-Korsgatan-Södra Larmgatan. Göteborgs tomtägare 1637-1807 Rote 1, tomt 11, Kitz, Klinkow Rote 1, tomt 12, Rancke, Liedberg, Bagge, Coopman Rote 1, tomt 13 Rote 1, tomt 14 Rote 1, tomt 15, Landberg, Besien, Ullman Rote 1, tomt 16, Pihl, Comenius Rote 1, Läs mer …