Hantverkshistoria – hantverksföreningar

Göteborgs Hantverksförening verkade mellan åren 1847 och 1865 och dess sista fullmäktige var snickarmästaren C J Sahlin, ordförande, skomakarmästaren L J Wedelin, vice ordförande, juvelerare W Lyon, kassaförvaltare. Läs mer …

Hantverkshistoria – skråväsendet

I samband med 1846 års hantverksordning upphörde de gamla skråna i Sverige och därmed även i Göteborg. Precis som på andra orter bildades strax efter en hantverksförening. Dessa borgerliga sammanslutningar kan räknas som skrånas efterföljare och den göteborgska föreningen kom att spela en viktig roll i det sena 1800-talets samhällsutveckling, precis som skråna tidigare gjort. Läs mer …

Den tidiga arbetarrörelsen – icke-socialistiska föreningar

Det fanns även kristna och konservativa fackföreningsrörelser verksamma i Sverige och Göteborg, såsom Kristna arbetarförbundet (nära knuten till Svenska Missionsförbundet) och Svenska Arbetarförbundet, under mellan åren kring 1870 till cirka 1925, Läs mer …

Den tidiga arbetarrörelsen – socialister och liberaler

Den svenska arbetarrörelsen har i mångt och mycket blivit synonymt med det socialdemokratiska partiet och dess fackföreningsorganisation LO. Ofta har kampen om makten inom arbetarrörelsen stått mellan socialdemokrater och kommunister, men i Göteborg stod den från början mellan socialister och liberaler. Läs mer …