Den tidiga arbetarrörelsen – socialister och liberaler

Den svenska arbetarrörelsen har i mångt och mycket blivit synonymt med det socialdemokratiska partiet och dess fackföreningsorganisation LO. Ofta har kampen om makten inom arbetarrörelsen stått mellan socialdemokrater och kommunister, men i Göteborg stod den från början mellan socialister och liberaler. Läs mer …

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (1929)

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning — eller bättre »Handelstidningen», ty i Göteborg använder ingen det långa officiella namnet — utkom första gången med eget namn i vignetten den 7 april 1832. Då hade emellertid i väntan på tillståndsbeviset fjorton nummer utgivits som bihang till en då Läs mer …