Kvarteren Fiskaren och Vävaren

Kvarteret Fiskaren låg på det tidigare Fisktorget mellan Rosenlundsgatan och Rosenlundskanalen.  På torget fanns tre byggnader, en i kvarteret Fiskaren och en liknande byggnad men äldre och något mindre byggnad i kvarteret Vävaren. Däremellan låg Fiskhallen, numera kallad Feskekörkan på grund av sin utformning. Fiskhallen Läs mer …

Rosenlundsverket

Där kraftvärmeverket med namnet Rosenlundsverket ligger idag, kvarteret Elektricitetsverket, byggde Spårvägen en elproduktionsanläggning år 1902. Åren 1907-1908 byggdes en ny kraftstation som eldades med kol. Denna station stod dock endast för en mycket liten del av Göteborgs elbehov. Det mesta kom från Trollhättans vattenkraftverk efter Läs mer …

Kvarteret Rosenlund

Kvarteret Rosenlund omfattar västra delen av området mellan Rosenlundsgatan och Stora Badhusgatan samt mellan Rosenlundskanalen och Kungshöjd. Det är det område där den stora textilfabriken Rosenlunds Spinneri AB låg. Fabriksområdet omfattade även kvarteren Carlsport och Elektricitetsverket. Större delen av fabriken brann ner 1902. Istället byggdes Läs mer …

Byggnaden på Esperantoplatsen

Den enda byggnad som finns kvar från den stora textilindustri som låg i Rosenlund på 1800-talet, Rosenlunds Spinneri AB. Byggnaden är uppförd på 1850-talet. Efter att spinneriet till stor del brunnit ner 1902 användes lokalerna av andra företag. På 1970-talet innehöll byggnaden Renströmska jazzklubben, senare Läs mer …

Nacksving Studios

Nacksving Studios ligger i en fastighet på Kungsgatan 5 som via trappuppgången är sammanbyggd med en annan fastighet på Kungshöjd. Det stora studiorummet är en f d kommendantsbostad i det skytte- och fästningsvärn som låg på platsen (Carolus XI Rex) och var en del av Läs mer …

Hvitfeldtsgatan 13

Hus som uppfördes 1903-1905 med G O Johansson som arkitekt. 1924 drogs vatten och avlopp in i huset, 1935 gjordes en omfattande renovering med badrum, hiss, pannrum och tvättstuga. 1978 byggdes ett nytt gårdshus och 1990 totalrenoverades fastigheten samtidigt som vinden inreddes till lägenheter. Under Läs mer …