Äldre är mer intresserade av historia

Åldersmässigt så är 28% av läsarna på denna sajt över 65 år gamla, 19% mellan 55 och 64 år, 16% 45-54 år, lika stor andel är mellan 35 och 44 år och 15% är 25-34 år. Sajten domineras av äldre läsare vilket är ovanligt på internet där Läs mer …

Vauxhall

Vauxhall var ett nöjespalats och värdshus för överklassen, vid området kring nuvarande Första Långgatan 10 i stadsdelen Masthugget i Göteborg. Utöver värdshuset, fanns där en större trädgård samt en dans- och konsertsal. Huset var ursprungligen ett landeri som från slutet av 1600-talet i flera generationer Läs mer …

Släkten Gavin

Familjen Gavin ägde länge en hamnegendom vid Smala vägen och bedrev bl.a. sillsalteriverksamhet. Den förste Adam Gavin flyttade till Göteborg från England år 1782 och idkade trä- och  sillhandel samt rederirörelse i Masthugget.  Han var gift med Sara Culbert. 1785 köpte Adam Gavin tillsammans med tunnbindaren Robert Smitt Läs mer …

Göteborg med dess omgifningar framställdt i taflor, del 2

[meteor_slideshow slideshow=”goteborgslidetva”]   Bok som utkom efter tidens sed i 12 häften under tre år, 1859-1862, och med parallelltext på svenska, engelska och tyska. Som illustratörer uppges C. G. Berger och Ludvig Messmann och som textförfattare Viktor Rydberg och J. Biörklund. Här återges endast bilderna. Läs mer …

Göteborg med dess omgifningar framställdt i taflor, del 1

[meteor_slideshow slideshow=”goteborgslide”]   Bok som utkom efter tidens sed i 12 häften under tre år, 1859-1862, och med parallelltext på svenska, engelska och tyska. Som illustratörer uppges C. G. Berger och Ludvig Messmann och som textförfattare Viktor Rydberg och J. Biörklund. Här återges endast bilderna. Läs mer …

Erland Nordenskiöld

Nils Erland Herbert Nordenskiöld, född 19 juli 1877 i Stockholm, död 5 juli 1932 i Göteborg, var en svensk museiman och forskningsresande. Han var son till mineralogen och polarforskaren Adolf Erik Nordenskiöld och Anna Maria Mannerheim, dotter till hovrättspresidenten Carl Gustaf Mannerheim och Eva Wilhelmina Läs mer …