Villastaden i Lorensberg

Lorensbergs villastad i Lorensberg består av 7 eller 8 kvarter med påkostade villor i 7 kvarter. Kvarteret Koberg, Viktor Rydbergsgatan-Ekmansgatan-Rydqvistgatan Villa Fischer, Ekmansgatan 3, Ebbe Crone, 1916Villa Hertz, Viktor Rydbergsgatan 8, R. O. Swensson, 1928.Villa Olsson, Viktor Rydbergsgatan 10, Arvid Bjerke & R. O. Swensson, 1916.Villa Läs mer …

Villa Medici (Villa Mellgren)

Villa på Högåsplatsen 6 i Lorensbergs villastad som byggdes 1917 för någon i släkten Mellgren enligt ritningar av Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson. 1974 köptes villan av Medicinska föreningen som ersättning för en villa på Föreningsgatan 17 i Tjänstemannastaden där de huserat sen 1954. Läs mer …

Svarta Örns Ordens hus

Hus på Lennart Torstenssonsgatan 3 i Lorensbergs villastad som byggdes 1955 med  Lars Erik Nilsson som arkitekt. Byggdes för John Niklasson i likhet med Lennart Torstenssongatan 7 som också ritades av Lars Erik Nilsson. Om John Niklasson var en affärsman eller om han bara agerade Läs mer …

Dan Broström-hemmet

Dan Broström-hemmet på Lennart Torstenssonsgatan 2 i Lorensbergs villastad byggdes 1950 efter ritningar av Jan Steen. Huset byggdes som bostadshus för studenter. Ägare och beställare var Stiftelsen Dan Broströmhemmet för studerande ungdom. som kapats genom en donation av Ann-Ida Broström. Unga personer vars föräldrar hade anställning Läs mer …

Carlanderska villan

Carlanderska villan byggdes 1913 på Lyckans väg 4 i Lorensbergs villastad för Axel Carlander. Arkitekt var Arvid Bjerke. Villan har en grind i trädgården som under Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 användes för att kunna gå direkt in i utställningsområdet. Idag leder den ut i  Renströmsparken. Villan Läs mer …

Villa Linton

Villa Linton på Viktor Rydbergsgatan 18 i Lorensbergs villastad byggdes år 1915 för grosshandlaren Mårten Wilhelm Andersson Linton. Arkitekter var Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson. Ombyggt till kontor och bostad 1958, anpassat för psykologmottagning 1971.