Villa Solbu

Villa Solbu på Viktor Rydbergsgatan 14 byggdes 1917 efter ritningar av arkitekterna Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson. Huset byggdes för direktör Adolph J. Solbu. Ombyggnad av tillbyggnad skedde på 1950-talet. Tillbyggd samlingslokal mot trädgården som avviker från det ursprungliga huset både till form och material.

Villa Linton

Villa Linton på Viktor Rydbergsgatan 18 i Lorensbergs villastad byggdes år 1915 för grosshandlaren Mårten Wilhelm Andersson Linton. Arkitekter var Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson. Ombyggt till kontor och bostad 1958, anpassat för psykologmottagning 1971.

Radhus Lidbeck

Fastigheten på Dicksonsgatan 4 och Skyttegatan 5 i Lorensbergs villastad byggdes i princip samtidigt som resterande fastigheter i radhuslängan på Dicksonsgatan, alltså 1915–16, och ritades av arkitekten Arvid Bjerke. Huset uppfördes för direktören och köpmannen Erik Lidbeck med familj och fungerade som privatbostad. Sedan fastigheten stod Läs mer …

Radhus Bjerke 2

Gavelhuset i radhuslängan på Dicksonsgatan i Lorensbergs villastad ritades av arkitekterna Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson för Bjerkes eget bruk. Det inrymde såväl privatbostad som arkitekt- och ritkontor För Arvid Bjerke vid inflyttningen 1916. Huset i hörnet Dicksonsgatan 2/Skyttegatan 3 inköptes av Göteborgs universitet 1952. Byggnaden Läs mer …

Lorensbergs villastad

Lorensbergs villastad är ett villaområde i stadsdelen Lorensberg i Göteborg. Området ligger söder om Götaplatsen och Konstmuseet. Villorna och en radhuslänga uppfördes 1913-25.  Alla byggnader utom tre var av sten med tegelfasader, och samtliga innehöll stora bostäder, dock begränsade av byggnadsbestämmelserna till 400 kvadratmeter. De Läs mer …

Amerikahuset

Amerikahuset i kvarteret Koggen uppfördes i två etapper. De första ritningarna utformades av Arvid Bjerke och Ragnar Ossian Swensson 1919 för Svenska Lloyd. Bygget påbörjades men avbröts. 1923 upprättades nya ritningar av F. O. Peterson & Söner (Sven Steen och Olof Sellman) för Svenska Amerikalinjen Läs mer …

Ragnar Ossian Swensson

Ragnar Ossian ”R O” Swensson, född 31 december 1882 i Torslanda församling, död 5 juni 1959 i Öckerö församling, var en svensk arkitekt, i huvudsak verksam i Göteborg. Han var även aktiv som seglare. Swensson läste vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg 1899–1904 och vid Läs mer …

Villa Olsson

Hus byggt på Viktor Rydbergsgatan 10 i Lorensbergs villastad år 1916 för A. Edwin Ohlsson. Ritat av Arvid Bjerke & Ragnar Ossian Swensson. Köptes så småningom av Elof Hansson och på 1950-talet av Svaneholms AB (familjen Brynteson) och användes både som bostad och försäljningskontor för Swanboard. Därför delvis ombyggt till Läs mer …