Lorensbergs villastad

Lorensbergs villastad är ett villaområde i stadsdelen Lorensberg i Göteborg. Området ligger söder om Götaplatsen och Konstmuseet. Villorna och en radhuslänga uppfördes 1913-25.  Alla byggnader utom tre var av sten med tegelfasader, och samtliga innehöll stora bostäder, dock begränsade av byggnadsbestämmelserna till 400 kvadratmeter. De Läs mer …

Otterhälleskolan

Otterhälleskolan som ritades av arkitekten Eugen Thorburn invigdes i oktober 1910 som ersättning för Gamla skolan. Otterhälleskolan rymde 748 elever i 16 lärosalar och hade elektrisk belysning. Gymnastiksalen placerades under skolgården, eftersom tomten var så knapp. En del av gården kom därmed att bli yttertak till Läs mer …

Kvarteret Arsenalen

Kvarteret Arsenalen på Kungshöjd i Göteborg avgränsas av Kungshöjdsgatan, Arsenalsgatan som löper runt kvarteret på tre sidor och Hvitfeldtsgatan. Kvarteret har sitt namn efter den arsenalsbyggnad (tyghus), som uppfördes på platsen 1853–59 för Göta artilleriregemente: År 1854 kämpade Ryssland mot västmakterna England och Frankrike. Karlstens fästning på Läs mer …

Renströmska badanstalten Lundby

Renströmska badanstalten i Lundby var ett badhus vid nuvarande Herkulesgatan 56 i stadsdelen Kvillestaden. Badanstalten stod klar den 11 november 1915 efter ritningar av Eugen Thorburn. Det var den fjärde som byggdes för Renströmska badanstalterna med medel ur Renströmska fonden. Byggnaden har två våningar samt Läs mer …