Göteborg fyller 400 år i år

“Känn ingen sorg för mig Göteborg”, sjöng Håkan Hellström redan år 2000 och fick pris för det. Jo, men det gör jag. Sorg för Göteborg, för nutida stadsplanering, för brist på klimatmässiga konsekvensanalyser och arkitektonisk estetik, för historisk okunskap och nonchalans, för politisk lomhördhet med manhattanparafrasambitioner. Läs mer …

Språkets palimpsester, dubbelexponering, en underjordisk stad – eller ren nostalgi: Exemplet Göteborg.

Länder och städer byter ständigt namn – av politiska skäl, av fonetiska och historiska orsaker. Nord och SydRhodesia blir Zambia och Zimbabwe, Bombay och Peking i Carlssons skolgeografi blir Mombai och Beijing, Burma kallas Myanmar av militärregimen och Burma av oppositionen och Siam har blivit Thailand lite fram och tillbaka, St Petersburg blev Petrograd blev Leningrad blev St Petersburg igen. Läs mer …