Kvarteret Hökensås

Hökensås, Stockholmsgatan-Gustavsplatsen-Jonseredsgatan-Kungälvsgatan, i Bagaregården bebyggdes 1917. Det omfattade radhus och parhus med bostäder för tjänstemän vid SKF. SKF ägde fastigheterna intill 1927 då de såldes till en spekulant som sen lät sälja varje radhus och hus för sig. Arkitekt var Ernst Krüger som även ritade Läs mer …

Kvarteret Laken

Kvarteret Laken, Gamlestadstorget-Lars Kaggsgatan-Holländaregatan-Götaholmsgatan i Gamlestaden är det enda helt bevarade kvarteret som urpsrungligen bebyggdes med arbetarbostäder för SKF-anställda, Kvarteret ritades som arbetarbostäder för anställda på SKF av arkitekt Ernst Krüger 1917, och var då indelat i små fastigheter. Landshövdingehusen byggdes 1917-19. I kvarteret protesterade Läs mer …

Kvarteret Långan

Kvarteret Långan, Gamlestadstorget.Götaholmsgatan-Banérsgatan-Artillerigatan i Gamlestaden bebyggdes åren 1912–13 med landshövdingehus för arbetare på SKF. Större delen av husen i kvarteret revs i slutet av 1960-talet för att lämna plats åt en trafikapparat. Tanken var att allt skulle rivas. I slutet av 1990-talet byggdes ett nytt Läs mer …

Kvarteret Koljan

Kvarteret Koljan, Hornsgatan-Holländareplatsen-Holländaregatan-Götaholmsgatan-Brahegatan-Artillerigatan, i Gamlestaden ritades av arkitekt Louis Enders som bostäder åt SKF:s anställda åren 1916–17. Landshövdingehusen har tidstypiska säteritak och burspråk och avslutas med ett valv mot Brahegatan. År 1949 köpte Svenska kyrkan tomt nr 20 i kvarteret, vid Holländarplatsen. Processen försvårades något Läs mer …

Gamlestaden och Kviberg från forntid till nutid

Höjderna i Nylöse var förmodligen bebodda redan under äldre stenåldern, 8000 f. Kr. – 3000 f. Kr. Havsytan låg då c:a 25 m över nuvarande nivå. När den sista inlandsisen några tusen år tidigare drog sig undan, kvarlämnande spår som t.ex. de imponerande jättegrytorna vid Läs mer …

Företagsbyggda arbetarbostäder i Gamlestaden

Gamlestaden är en stadsdel där det byggts ovanligt många bostäder av oliak företag för såväl anställda arbetare som tjänstemän. Såväl Gamlestadens Fabriker, SKF som Original Odhner byggde bostäder åt sin anställda. Gamlestadens Fabriker byggde via Byggnadsföreningen Atos och Byggnadsföreningen Ånäs. För anställda vid Gamlestadens fabriker Läs mer …

Vidkärrs trädgårdsstad

Föreningen Vidkärrs trädgårdsstad u.p.a. grundades år 1921 av tjänstemän och arbetare på SKF som var intresserade av att bygga egnahem inte alltför långt från arbetsplatsen: Föreningen Vidkärrs trädgårdsstad u.p.a. igångsätter i dagarna ett egnahemsföretag som kan antagas bli föremål för mer än vanligt intresse. Föreningen Läs mer …

En guide till Göteborgs stadsdelar – Gamlestaden och Marieholm

Gamlestaden heter så för där låg den gamla staden, Göteborgs föregångare, Nya Lödöse (Nylödöse, Nylöse). Nya Lödöse grundades den 17 augusti 1473. Befolkningen i Lödöse (Gamla Lödöse) flyttades successivt till området kring Säveholmen vid Säveåns utlopp i Göta älv (kring nuvarande hållplatsen Gamlestadstorget) för att Läs mer …