Gamlestaden och Kviberg från forntid till nutid

Höjderna i Nylöse var förmodligen bebodda redan under äldre stenåldern, 8000 f. Kr. – 3000 f. Kr. Havsytan låg då c:a 25 m över nuvarande nivå. När den sista inlandsisen några tusen år tidigare drog sig undan, kvarlämnande spår som t.ex. de imponerande jättegrytorna vid Läs mer …

Kvibergsnäs

Kvibergsnäs började förmodligen att bebyggas redan på 1690-talet. 1656 var Israel Norfelt innehavare och 1690 övergick det till Lau. Böcker (Lars Böker): På 1696 års karta över dåvarande Göteborgs omgivningar heter det i en beskrivning att landeriet »är blefwen för någon tijd sedan bebygdt av secreteraren Läs mer …

Malm – grosshandlarfamiljen

Jonas Malm (1745-1808) var grosshandlare och skeppsredare i Göteborg och son till Jonas Malm (1706-83) och Britta Liungwall. Hans bror Alexander Malm(1748-1801) var riksdagsman 1796. Från 1794 var Jonas Malm en av Trollhätte kanals revisorer och 1799-1805 ledamot av borgerskapets äldste i Gbg. Han var en av Läs mer …