Krokslätt Sörgården

Krokslätts by var känd redan på 1300-talet och omnämns första gången 1396. Vid detta tillfälle tillhörde de fyra gårdarna (hemmanen) i Krokslätts by Skara domprosteri och var alltså kyrkogods. Innan dess ska hela byn ha tillhört biskopsämbetet i Skara, på 1200-talet bland annat Brynolf Algotsson. Någon Läs mer …

Krokslätt Hökegården

Krokslätts by var känd redan på 1300-talet och omnämns första gången 1396. Vid detta tillfälle tillhörde de fyra gårdarna (hemmanen) i Krokslätts by Skara domprosteri och var alltså kyrkogods. Innan dess ska hela byn ha tillhört biskopsämbetet i Skara, på 1200-talet bland annat Brynolf Algotsson. Någon Läs mer …

Krokslätt Nordgården

Krokslätts by var känd redan på 1300-talet och omnämns första gången 1396. Vid detta tillfälle tillhörde de fyra gårdarna (hemmanen) i Krokslätts by Skara domprosteri och var alltså kyrkogods. Innan dess ska hela byn ha tillhört biskopsämbetet i Skara, på 1200-talet bland annat Brynolf Algotsson. Någon Läs mer …

Krokslätt Kongegården

Krokslätts by var känd redan på 1300-talet och omnämns första gången 1396. Vid detta tillfälle tillhörde de fyra gårdarna (hemmanen) i Krokslätts by Skara domprosteri och var alltså kyrkogods. Innan dess ska hela byn ha tillhört biskopsämbetet i Skara, på 1200-talet bland annat Brynolf Algotsson. Läs mer …

Kallebäck Sörgården

Kallebäck Sörgården är känd sedan 1500-talet. Egendomen var uppdelad på flera gårdsenheter med flera olika ägare på samma sätt som Kallebäck Mellangården. I boken Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus läns står det följande om gården: Kallebäck Sörgården kom inte att beröras av den tidiga industrialiseringen Läs mer …

Kallebäck Mellangården

Kallebäck Mellangården som är känd sen åtminstone 1500-talet kom tidigt att delas upp på flera ägare, en del av ägarna bodde i byn medan andra delar av gården ägdes av bönder på andra gårdar. Det var också vanligt att bönder ägde delar i både Mellangården Läs mer …

Kallebäck Nordgården

Kallebäck Nordgården var under lång tid en frälsegård (dvs ägd av adeln) och låg under Råda säteri. 1689 övertogs Kallebäck Nordgården av Johan von Minden då ägarna av gården pantsatt den till honom redan år 1684. Han förlorade emellertid gården i rättsprocess. Istället blev Malcom Läs mer …

Johan Wilhelm Lyckholm

Johan Wilhelm Lyckholm (född Andersson), född 21 februari 1846 i Sjögestads socken, Östergötlands län, död 5 maj 1894 i Örgryte församling, var en svensk bryggeriägare och riksdagsman. Från 1862 anställd hos sin släkting, bryggaren A.Ericsson, som på Emiliedal (del av Krokslätt Kongegårdens mark) 1858 anlagt Läs mer …

Skår Västergården

Skår Västergården var i bondehänder under 1500- och 1600-talen, frånsett en sjättedels mantal, som under förra hälften av 160O-talet var i handelsmannen Fistulators ägo samtidigt som han ägde en fjärdedel av Östergården. År 1638 var Lars Jonsson ägare av 1/3 i Västra Skår, 1639 hette Läs mer …