Kallebäck Sörgården

Kallebäck Sörgården är känd sedan 1500-talet. Egendomen var uppdelad på flera gårdsenheter med flera olika ägare på samma sätt som Kallebäck Mellangården. I boken Ortnamnen i Göteborgs- och Bohus läns står det följande om gården: Kallebäck Sörgården kom inte att beröras av den tidiga industrialiseringen Läs mer …

Kallebäck Mellangården

Kallebäck Mellangården som är känd sen åtminstone 1500-talet kom tidigt att delas upp på flera ägare, en del av ägarna bodde i byn medan andra delar av gården ägdes av bönder på andra gårdar. Det var också vanligt att bönder ägde delar i både Mellangården Läs mer …

Ostindiska kompaniet var inte ett bolag utan minst fem

Det Svenska Ostindiska Kompaniet behandlas oftast som om det vore ett och samma bolag hela tiden mellan 1731 och 1813. Men juridiskt var det inte så. De fem olika bolag som avlöste varandra under denna tid hade visserligen alla samma namn, Svensk Ostindiska Compagniet (SOIC), Läs mer …