Kristineberg

Kristineberg uppläts som landeri (12:97) år 1766 åt garvare S. Lilja som bebyggde marken. 1790 innehade åkare Ericsson arrendet. Ingick i Kristinelund från 1856 och 1875 löstes landeriet in av staden. Andra källor: Kulturmiljörapport 2018:01, Kulturmiljövision Göteborg förstärkt: Landerierna

Simsons plantage

Landeri som anlades 1732 som trädgårdsodling. 1758 omfattade landeriet 2 tunnland på vilka det bland annat odlades tobak. Innehavare av arrendet var då trädgårdsmästare Swen Simson som tidigare arbetat åt Volrath Tham. Swen Simson ägde också fastigheter på Vallgatan inne i staden och drev sannolikt Läs mer …

Mariefred

Landeriet Mariefred (12:96) anlades 1748 efter en arrendeauktion. Sannolikt var Andreas Busck arrendator. En mangårdsbyggnad tillkom under samma århundrade. 1758 var arealen 3 1/5 tunnland på vilken det delvis odlades tobak. Busck var då fortfarande innehavare. Såldes till Birgitta Sahlgren år 1760 varvid tobaksodlingen upphörde. Läs mer …

Anneberg

Landeri som låg ungefär där Haga Kyrkogata övergår i Västergatan. En mangårdsbyggnad byggdes någon gång under 1700-talets andra halva. Arrendator på 1780-talet var handlaren Hans Andersson Swebelius (död 1791) som hade intressen i sillindustrin. Fick sannolikt namn efter dennes fru Anna Hedvig, född Moberg. År Läs mer …

Ulriceberg

Ulriceberg uppläts till arrende år 1780 och bebyggdes troligen 1815. Landeriet omfattade fastigheterna 12:107 och 12:118 . Innehade år 1813 av f.d. gästgivare J. Söderling vars fru hette Ulrika. Förmodligen uppkallat efter henne. I trädgårdens fanns 1827 70 fruktträd och ett lusthus en den beskrivning den Läs mer …

Katrineström

Katrineström bildades genom sammanslagning av flera jordlotter i slutet på 1700-talet. Däribland 12:101, delar av 12:104 och 12:108. Runt landeriet låg flera mindre jordlotter som arrenderades ut separat. Splittringen på många små enheter kom att ge en annorlunda utveckling för området jämfört med andra landerier Läs mer …

Lilla Katrinelund

Lilla Katrinelund eller det Normanska plantaget som det också kallades avsöndrades från Tegelbruket år 1748 för tobaksodling. Var ett av 15 landerier som omkring år 1700 hade mangårdsbyggnad. I slutet av 1700-talet hade landeriet samma ägare som Stora Katrinelund, men tycks innan 1860 ha avskiljts också Läs mer …

Tegelbruksängen

Landeriegendom, 12:e roten 68, som arrenderades ut från Göteborgs grundläggande. Tegelbruket anlades redan på 1620-talet av nederländaren Pieter á Naaldwyck (Naal de Wijk). Ängen användes som lertäkt och mulbete för stadens invånare. År 1638 blev en Gerrit Floor tegelmästare på tegelbruket. Han kan enligt Olga Dahl vara Läs mer …