Mariefred

Landeriet Mariefred (12:96) anlades 1748 efter en arrendeauktion. Sannolikt var Andreas Busck arrendator. En mangårdsbyggnad tillkom under samma århundrade. 1758 var arealen 3 1/5 tunnland på vilken det delvis odlades tobak. Busck var då fortfarande innehavare. Såldes till Birgitta Sahlgren år 1760 varvid tobaksodlingen upphörde. Läs mer …