Försäkrings-A.-B. Ocean firar 50-årsjubileum

Liksom under världskrigets gyllene år utvecklades under högkonjunkturen vid tiden för fransk-tyska kriget på 1870-talet inom alla verksamhetsgrenar en kraftig expansion, som satte spår även i försäkringsväsendet. Bland de många affärsföretag, som sågo dagen under de för vårt näringsliv minnesvärda åren 1872–73 var också Försäkrings A.-B. Ocean. Läs mer …

Linoleum AB Forshaga

Tillsammans med firman Olesen i Köpenhamn anlade Karl af Ekström Forshaga Linoleumfabrik i Forshaga år 1896. Företaget övertogs år 1903 av Hjalmar Wicander. Denne hade redan 1893 startat en linoleumfabrik i Liepaja (Libau) i Kurland (nuvarande Lettland), Libauer Linoleum-Werke AG, som ägdes av AB Wicanders Korkfabriker Läs mer …

Grefwes tryckeri

Boktryckeri i Göteborg som startades 1650 av Amund Nilsson Grefwe. I en framställan från superintendenten Ericus Brunnius vid magistraten i Göteborg till Kungl. Maj:t år 1646 hade Göteborgs stad begärt att få starta ett Gymnasium samt ett boktryckeri. Läs mer …

Triangel Kaffe

År 1903 bildades Förenade Kaffeimportörers Rosteri Aktiebolag Triangeln av de tre största firmorna inom kaffebranschen i Göteborg – Mellin & Co, Lundquist & Janson och Bröderna Lindquist. Bolaget rostade och försålde kaffe, vilket distribuerades till detaljhandlarna.  Läs mer …

EA Rosengrens Kassaskåpsfabrik

Den danske klensmeden Peder Rasmusen till Göteborg kom innan 1842. Han var född 1816 i Helsinge i Danmark. Väl i Göteborg startade han en verkstad på Spannmålsgatan i Nordstan. Rasmusen flyttade 1863 sin verkstad från Spannmålsgatan 18 till Sillgatan 53. Läs mer …

AB Vulcanverken

AB Vulcanverken grundades 1909 i Lundby, Göteborg.  Övertog år 1907 AB Eminent som grundats 1900 eller 1901 av C:G. Nilsson, Iwan Bratt, Gunnar Tellander med flera  för att exploatera ett patent som C.G Nilsson tagit ut för en uppfinning kring uppvärmning och ventilation. Läs mer …

Hantverkshistoria – hantverksföreningar

Göteborgs Hantverksförening verkade mellan åren 1847 och 1865 och dess sista fullmäktige var snickarmästaren C J Sahlin, ordförande, skomakarmästaren L J Wedelin, vice ordförande, juvelerare W Lyon, kassaförvaltare. Läs mer …

Hantverkshistoria – skråväsendet

I samband med 1846 års hantverksordning upphörde de gamla skråna i Sverige och därmed även i Göteborg. Precis som på andra orter bildades strax efter en hantverksförening. Dessa borgerliga sammanslutningar kan räknas som skrånas efterföljare och den göteborgska föreningen kom att spela en viktig roll i det sena 1800-talets samhällsutveckling, precis som skråna tidigare gjort. Läs mer …