EA Rosengrens Kassaskåpsfabrik

Den danske klensmeden Peder Rasmusen till Göteborg kom innan 1842. Han var född 1816 i Helsinge i Danmark. Väl i Göteborg startade han en verkstad på Spannmålsgatan i Nordstan. Rasmusen flyttade 1863 sin verkstad från Spannmålsgatan 18 till Sillgatan 53. Läs mer …

AB Vulcanverken

AB Vulcanverken grundades 1909 i Lundby, Göteborg.  Övertog år 1907 AB Eminent som grundats 1900 eller 1901 av C:G. Nilsson, Iwan Bratt, Gunnar Tellander med flera  för att exploatera ett patent som C.G Nilsson tagit ut för en uppfinning kring uppvärmning och ventilation. Läs mer …

Franz Hartmann

Franz Ernst Johan Hartmann, föddes 10 november 1898 i Jönköping och dog 30 april 1988. Son till Ernst Hartmann och Laura Heiss. Franz Hartmann gifte sig år 1929 sig med Inga-Greta Tellander, född 1908 i Göteborg, dotter till ingenjör Gunnar Tellander och Greta Mark. De fick sönerna Ernst Gunnar Hartmann, född 1931, och Bengt Lennart Richard Hartmann, född 1934. Läs mer …

Rederi AB Transmark

Startades ungefär samtidigt som Transoil som startades 1927. Flera personer som också hade intressen i Rederi AB Transatlantic låg bakom starten av Transmark, däribland Gunnar Carlsson, Rolf Sörman, och Knut J:son Mark. 1963 ägde Transmark 31% av Rederi AB Transatlantic. Ägare av Transmark var familjerna Mark Läs mer …

Skandinaviska Banken

Skandinavbankens styrelse hade 1961 sammanlagt 15 ledamöter, bland vilka ingick de verkställande direktörerna för bankens centralkontor i Göteborg, Stockholm och Malmö. Medräknas även de tre vice verkst. direktörerna blir hela antalet 18 ledamöter. Dessa innehade sammanlagt 270 styrelsemandat (uppdragen i banken borträknade sammanlagt 252 styrelsemandat Läs mer …

Coronaverken – som ett utvecklingsbolag

Coronaverken grundades 1918 i Göteborg som en tvättmaskinstillverkare. I den första styrelsen för bolaget ingick G.R. Tellander, J.T. Sandberg och Sigurd Larsson. Tellander hade 1907 också startat Värmelednings AB Celsius, J.T. Sandberg hade varit VD i AB Vulcanverken som köpt Tellanders första företag Eminent (startat Läs mer …

Skandinaviska Kredit (Skandinaviska Banken)

Under våren 1863 hölls ett nordiskt nationalekonomiskt möte i Göteborg. På det mötet och i en mindre krets lade den danske finansmannen C.F. Tietgen fram en plan på ett skandinaviskt-internationellt finansinstitut med säte i Köpenhamn. Det skedde i liten grupp av deltagare, däribland Oscar Ekman, Läs mer …